Investering, förhyrning, leasing

När kommunen behöver något, till exempel en fastighet eller en bil, så kan kommunen antingen köpa själv eller hyra/leasa av någon annan. När kommunen själv köper något för ett större belopp och det används under tre år eller längre tid så gör kommunen en investering.

En investering har ett varaktigt värde och påverkar ekonomin under flera år. Kostnaden för en investering fördelas över alla år tillgången används, det kallas avskrivning:

Tabell över investering, avskrivning och påverkan på resultatFörstora bilden

Klicka på bilden och öppna en större bild.

Investering minskar driftbudgeten

Kostnaden för en investering fördelas alltså under investeringens livstid och den årliga kostnaden (avskrivning) belastar driftbudgeten för varje år. Om vi investerar för mycket kommer avskrivningskostnaden att öka markant och det tar utrymme från kommunens/nämndernas driftbudget. Mer investeringar ger mindre pengar kvar att fördela till nämnderna.

Exempel

Kommunen investerar i en åkgräsklippare som kostar 100 000 kronor och har en förväntad livslängd på 10 år. Varje år som åkgräsklipparen används minskar värdet på den med 10 000 kronor. Den årliga värdeminskningen belastar varje år kommunens ekonomiska resultat med minus 10 000 kronor per år, det vill säga vi skriver av 10 000 kronor av gräsklipparens värde varje år den används.

Det fungerar på samma sätt när det gäller fastigheter. Om kommunen bygger en fastighet så ska kostnaden för avskrivning, räntor och drift rymmas i driftbudgeten.

Kan vi hyra i stället?

Om kommunen av någon anledning inte vill eller kan köpa något själv, så kan kommunen hyra eller leasa i stället. Men, det finns också en direkt koppling mellan förhyrning och driftbudget. Att hyra eller leasa blir lite dyrare eftersom företaget som kommunen hyr/leasar av vill göra vinst. Att hyra eller leasa ökar hyreskostnaderna, vilket tar utrymme från kommunens/nämndernas driftbudget.

Argument för att kommunen ibland ändå hyr/leasar kan vara att kommunen inte kan köpa en fastighet på en viss plats, eftersom platsen/fastigheten ägs av andra. Det är också rimligt att kommunen ägnar sig åt kärnuppdraget och varken kan eller ska ha kompetens för allt.

Tabell över förhyrning, påverkan på resultatFörstora bilden

Klicka på bilden och öppna en större bild.

Hur mycket investerar kommunen?

Prognosen för investeringar 2020 är 607 miljoner kronor. Det är betydligt lägre än budgeterat på grund av att investeringar har senarelagts eller förskjutits under året. Avskrivningar kommer att belasta årets resultat cirka 450 miljoner kronor. Huvuddelen av investeringarna består av fastighetsinvesteringar.

Diagram över kommunens investeringsvolym 2016-2020Förstora bilden

Kommunens investeringsvolym 2016–2020. Klicka på bilden och öppna en större bild.

Sidan publicerades