Resultat och budgetavvikelse

Kommunen visade ett positivt resultat augusti 2020. Resultatet i förhållande till generella statsbidrag och utjämning uppgick till 7,1 procent och det finansiella målet 1 procents överskott är uppnått.

Kommunen hade budgeterat för ett resultat på 77 miljoner kronor för hela året (1 procent-målet). För perioden januari–augusti var det budgeterade resultatet 147 miljoner kronor. Det redovisade resultatet 366 miljoner kronor innebär en budgetavvikelse på 219 miljoner kronor för januari–augusti.

Diagram med resultat och budgetavvikelse för Umeå kommun, augusti 2020Förstora bilden

Klicka på bilden och öppna en större bild.

Sidan publicerades