Daglig verksamhet

För att minska spridningen av coronaviruset är daglig verksamhet öppen i begränsad form (minskat antal dagar eller tid). Verksamheterna planerar att vara i full drift senast 1 oktober.

Sidan publicerades

Du som är i yrkesverksam ålder, inte står till arbetsmarknadens förfogande och inte utbildar dig kan få insatsen daglig verksamhet. Insatsen omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer som efter hjärnskada i vuxen ålder fått betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning. De personer som har rätt till insatsen daglig verksamhet omfattas av personkrets ett och två.

Läs mer om personkrets

Habiliteringsersättning

Daglig verksamhet är en insats som ska ge en meningsfull sysselsättning. Den kan för en del vara upplagd så att det leder till en möjlighet att söka ett lönearbete längre fram. Du som deltar i daglig verksamhet i Umeå kommun får en habiliteringsersättning.

I dag får du 24 kronor per dag om du vistas på din dagliga verksamhet upp till 4 timmar, vistas du över 4 timmar får du 48 kronor per dag. Ersättningen motsvarar 0,1 procent av prisbasbeloppet per heldag och uppräknas årligen.

Under 2021 höjs den tillfälligt från 48 till 128 kronor per heldag och från 24 kronor till 64 kronor per halvdag. Höjningen gäller för 1 januari till 31 december 2021 och återgår sedan till nuvarande ersättningsnivå.

Syftet med habiliteringsersättningen är att stimulera den enskilde till att delta i daglig verksamhet men är inget arbete och därmed genererar ingen lön.

Läs mer och ansök om insatsen daglig verksamhet

Mer frågor och svar om daglig verksamhet finns på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försörjning

Om du söker daglig verksamhet så kan det vara bra att du funderar över din försörjning eftersom insatsen dagliga verksamhet inte ger dig någon lön. Om du frågor kring aktivitetsersättning/sjukersättning så kontakta Försäkringskassan för att få svar på dina frågor.

Mer om aktivitetsersättning och sjukersättning på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om dina inkomster inte räcker för att täcka din eller din familjs grundläggande behov och du bor eller vistas i Umeå kommun har du rätt att ansöka om försörjningsstöd från kommunen.

Försörjningsstöd

Arbete

Har du funderingar kring att söka arbete eller har du funderingar kring din arbetsförmåga? Kontakta Arbetsförmedlingen så guidar de dig i de frågor du har gällande arbete.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen handlägger och ansvarar för arbetsmarknads­program i Umeå kommun.

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen

Sidan publicerades