Startsida Umeå kommun
Sommarblommor

Sommarblommor

Årets sommarblommor finns i parker, på gågator och torg. Årets tema för sommarblommorna är konst och du som umebo får njuta av unika färgsättningar i parkerna. Inspiration till planteringarna har hämtats från olika konstnärer och konststilar. Och i Hedlundadungen kan du kolla in när bina smakar på ett smörgåsbord av sina favoritväxter.

I år har sommarblomsplanteringarna utformats med inspiration av några av historiens största konstnärer från olika epoker och inriktningar. Alla planteringar har därför sin helt unika färgsättning. Längs Rådhusesplanaden kan man exempelvis uppleva ljuva färgtoner i blågrönt och rosa inspirerade av Monets kända verk Näckrosor, och Kyrkrondellen sprakar av de starka färgerna i Van Goghs Solrosor. Även planteringarna i Hedlundadungen och på Tegs centrum följer årets tema och är väl värda ett besök.

Datum för sommarblomsvandringarna

Samling torsdagar klocka 14 vid konstverket Grön Eld på Järnvägstorget.

  • 5, 12, 19 och 26 juli
  • 2, 9 och 16 augusti

Samling klockan 22 för nattvandringen vid fontänen i Rådhusparken

  • 23 augusti, nattvandring

Under vandringen berättar vi om blommornas ursprung och historia. Rundturen är gratis och tar cirka 2 timmar.

Surrande parker och trädgårdar

I sommar medverkar Umeå kommuns parker i den rikstäckande kampanjen ”Surrande parker och trädgårdar” som syftar till att sprida kunskap om den livsviktiga pollineringen av växter. Startskottet för kampanjen gick under Pollineringsveckan 19 -27 maj. Samma vecka, 22 maj, inföll den Internationella dagen för biologisk mångfald och den dagen anordnade vi insektsverkstad och andra aktiviteter för förskolor i Hedlundadungen. Under sommaren kommer fler aktiviteter på temat för både för vuxna och barn, med bland annat guidade parkvandringar där vi tipsar om hur man kan tänka i sin egen trädgård för att gynna pollinatörer.

Följ gärna kampanjen på #surrandeparker

Som en del av kampanjen har en ny och lättillgänglig guide med bivänliga växter har tagits fram av Svenska Bin i samarbete med Swedish Society of Public Parks and Gardens (SSPPG) och Artur Larsson på ArtDatabanken.

Ladda ned Växguiden

Läs mer om kampanjen på SSPPG:s hemida, www.swedishgardens.se.

Kontakt

Corinne Carlsson
070-216 89 68
corinne.carlsson@umea.se

Michael Holmström
stadsträdgårdsmästare
070-564 45 69
michael.holmstrom@umea.se

Sidan har granskats 2018-09-04

Sidans kortadress: www.umea.se/sommarblommor