Stadsdelar och områden

Här hittar du beskrivningar av Umeås olika stadsdelar och områden. Stora delar av informationen är hämtad från rapporten "Umeås stadsdelar – så står det till!". Rapporten bygger bland annat på intervjuer och enkätsvar från över 2 000 Umeåbor. Med denna temperaturmätare och alla goda idéer från Umeåborna skapas förbättrade möjligheter att planera och bygga en socialt sammanhängande stad.

Läs hela rapporten:

Mer om rapporten "Umeås stadsdelar – så står det till!"

Här hittar du information om hur vi arbetat med stadsdelsrapporten och hur vi planerar för en socialt hållbar stad.

Läs mer om stadsdelsrapporten och stadsdelsdialogen

Vad händer i stadsdelarna

Det händer mycket i Umeå kommun just nu. Det byggs och utvecklas lite varstans. I projektkartan hittar du större delen av vad vi bygger och planerar i kommunen, men även en stor del av vad andra aktörer har för planer och byggprojekt. Kartan visar allt från långsiktiga planer flera år framåt i tiden till pågående bygg- och vägprojekt.

Sidan publicerades www.umea.se/stadsdelar