Avgifter boulebanor

Boulealliansen är ansvariga för taxorna.

Boulheallen, Umestan

  • Per bana: 90 kr
  • Per bana, inklusive klot: 110 kr/timme
  • Köket: 500 kr
Sidan publicerades