Avgifter boulebanor

Boulealliansen är ansvariga för taxorna.

Boulehallen, Umestan


Avgift

Per bana

90 kr/timme

Per bana, inklusive klot

110 kr/timme

Köket

500 kr

Sidan publicerades