Stäng
Bild av Ångbåtsbryggan på Norrbyskär

Norrbyskär

Norrbyskär är en ögrupp i Västerbottens skärgård, cirka fyra mil söder om Umeå. På sommaren lever ön upp och befolkas då av både öbor och turister. Hela den idylliska miljön är från tiden då samhället blomstrade med en av Europas största sågverksindustrier och i landskapet finns fortfarande spår från denna tid i form av pråmvrak och andra kulturspår.

Att besöka Norrbyskär

Ångmaskinshuset har blivit museum, skolan har blivit lägergård och på den yttersta delen av ön bedriver KFUM både lägerskola, kursgård och sommarläger. En viktig plats på ön är färjeläget där många samlas när färjan från Norrbyn lägger till. Där finns både information om ön och en kiosk med de viktigaste förnödenheterna.

Illustration över Norrbyskär, Umeå kommun Förstora bilden

Illustration: Eva Jonsson

Norrbyskär historia

Ögruppen Norrbyskär bildades av inlandsisen för cirka 10 000 år sedan. Isräfflor och öarnas långsträckta utformning vittnar om hur de en gång skapats och den kraftiga landhöjningen är än i dag ett resultat av att isens tyngd en gång tryckte ner landmassorna.

I juni 1891 besökte Frans Kempe Norrbyskär och han beslutade att anlägga Mo ångsåg på öarna. Mellan åren 1895 och 1952 var Mo Ångsåg ett av Europas största sågverk. Omkring 1920 då produktionen var som störst producerades cirka 95 000 kubikmeter virke per år. På grund av sviktande konjunktur minskade verksamheten successivt och år 1952 lades sågverket ned.

Skötsel och sanering av Norrbyskär

Sedan 1997 har Umeå kommun ansvar för skötsel och miljösanering av Norrbyskär. Sedan en tid tillbaka har det varit känt att vissa delar av Norrbyskär har förhöjda halter av dioxin i marken. Föroreningarna kommer från det träskydds­medel som användes för att motverka röt- och skadedjursangrepp på det sågade virket. Saneringen började hösten 2022 och väntas pågå under två år och ska genomföras vintertid när det är få besökare på ön.

För insatser på Norrbyskär har en arbetsgrupp på kommunen tillsatts för att se över insatser för att bland annat öka trivseln för besökande och verksamma på ön.


English subtitles

Insatser under 2022

  • Strukturen på Norrbyn vad gäller parkeringsområdet håller på att ses över. Ställplatser för husbilar har gjorts i ordning i anslutning till parkeringen. Upab har på uppdrag av Umeå kommun anordnat fyra ställplatser för husbil och husvagn. Tänk på att campingförbud råder på en ordinarie besöksparkeringen. Om du ska övernatta med husbil eller husvagn hänvisar vi till ställplatserna. Ställplatserna har ingen el eller latrintömning. Priset för att parkera på ställplatserna är 100 kronor per dygn och betalas i Parkster och Easypark. Parkster och Easypark finns att ladda ner på App store och Google play. Om du inte har någon smartphone är det möjligt att betala din parkeringsavgift via SMS eller talsvar.
  • En enklare badplats med långgrund sandstrand och soligt läge har skapats ute på Norrbyskär ute på Blågrundet bredvid KFUMs båtbrygga. Badplatsen har inga faciliteter utan är detta år en yta som har iordning gjorts för bad och strandhäng.
  • Stigar ute på Tannskär kommer att röjas och rensas från vindfällda träd.
  • Färjelägena på Norrbyskär och i Norrbyn kommer at besiktigas under hösten i syfte att klargöra status och skick på dem.
  • Färdigställa insatser på Kalmaren och de båtplatser som har skapats där.

Ny brygga vid Kalmarn

Norrbyskär är en pärla i skärgården och en viktig del av Umeå kommun och dess historia. Kommunen arbetar med en plan för förvaltning och utveckling av ön. Här finns inga beslut ännu annat än en ambition att ta vara på och utveckla Norrbyskär. En arbetsgrupp inom kommunen arbetar med frågan och samverkan med aktörer på eller kring ön kommer att ske löpande. Saneringen måste också avvaktas.

Ångbåtskajen har lappats och lagats i omgångar, men nu är den så hårt åtgången att den inte går att reparera i sitt nuvarande tillstånd. För att lösa situationen sommaren 2021 har kommunstyrelsen fattat ett beslut om att sätta ut en ny gästbrygga vid Kalmaren, cirka 550 meter från ångbåtskajen. Bryggan ska ses som ett enklare första steg till en ny gäst­hamn. Till detta kommer även vissa stigar att röjas under 2021 så att det blir möjligt att transportera sig men det arbetet fortsätter 2022.

Under 2023 är planen att Kalmaren kommer att rustas upp med ytterligare en bryggsektion, en stig, grill­plats, uppfräschning av utedass med mera.

Rivning av ångbåtskajen överklagad

Byggnadsnämnden beslutade 25 augusti 2021 att ge rivningslov av ångbåtskajen men beslutet är nu överklagat. Ingen rivning av ångbåtskajen kommer i ske i väntan på nytt beslut. Trävirket är sönderbrutet av vind och is och det är röta i den bärande konstruktionen. Rivningslovet gäller rivning av trävirket. Stenkistorna är intakta under ytan. Framtiden för ångbåtskajen blir sedan en del av det kommande arbetet med Norrbyskärs framtid i dialog med samfälligheten, verksamheter på ön, båtklubbarna, museet med flera.

Färjetrafik från Norrbyn 2023

Norrbyskärsfärjan AB kör tio turer per dag till Norrbyskär under högsäsongen på sommaren. Under vår och höst går färjan tre turer per dag och det är möjligt att boka extraturer hela den isfria tiden på året.  Till sommaren kommer färjan att gå till Norrbyskär enligt tidtabell, men de tunga transporterna får inte åka med.

Även övrig trafik begränsas mellan första maj och 2 oktober 2023, med undantag för ambulanser och räddningsfordon. Beslutet fattades efter att en utredning visat att kajerna vid Norrbyn och Norrbyskär är i behov av renovering. Dispens för övrig trafik kan sökas hos Norrbyskärs samfällighet.

Sidan publicerades www.umea.se/norrbyskar