Frizon – en jämställd mötesplats

Resultatet av projektet Frizon – Jämställda offentliga miljöer har förvandlat en del av parken till en unik plats att umgås på i staden. Unga tjejer i kommunen har utifrån sina intressen och med jämställdhet som metod undersökt och utvecklat idéer och visioner om utformningen av en inbjudande jämställd plats. Målet har varit att skapa en plats fri från förväntningar, rädslor och otrygghet där alla skulle kunna känna sig välkomna. Äntligen är platsen klar att använda.

Utformningen, som bygger på dialogen, är gjord av Tyréns AB i samarbete med konstnären Kerstin Bergendal. Arbetet är en del av ett projekt vars syfte är att utveckla metoder för dialog som utmanar traditionella strukturer i samhället som gör anspråk på den offentliga miljön.

Dialogarbetet med unga tjejer i Umeå är avslutat. Platsen invides i november 2016.

Projektet har genomförts med stöd från Boverket till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer.

Se en sammanfattande kortfilm om Frizon:

Sidan publicerades www.umea.se/frizon