Ett flygplan

Flyh2ume, vätgasflyg - vägen mot vätgasflyg 2035

Umeå kommun samarbetar med Swedavia, RISE och Umeå Energi i projektet FLYH2UME för att förbereda för vätgasflyg till 2035. Projektet omfattar utvecklingen av nödvändig infrastruktur på Umeå Airport, vilket kommer att tjäna som modell för andra mindre och mellanstora flygplatser.

Praktiska lösningar på Umeå Airport

Under projektets treåriga löptid kommer detaljerade planer för infrastruktur som stödjer vätgasdrivna flygplan att utvecklas. Fokus ligger på säker hantering av vätgas och flytande väte, och kunskapen som genereras är avsedd att vägleda framtida projekt globalt.

Umeå kommun klimatneutralt till 2040

FLYH2UME bygger vidare på tidigare initiativ som Fossilfritt flyg i norra Sverige, med speciellt fokus på vätgasens roll i flygbranschen. Projektet är en del av Umeås strävan att bli klimatneutral till 2040 och positionera sig som en ledare i klimatomställning.

Projektperiod

2024-01-15 - 2026-12-31

Budget

6,9 miljoner kronor

Parter

Umeå kommun (huvudsökande)
Umeå Energi
RISE
Swedavia

Finansiär

Energimyndigheten, genom satsningen Fossilfritt flyg för framtiden.

Kontakt

Umeå kommun

Lucas Röhlinger
projektledare

lucas.rohlinger@umea.se

Ingela Hjulfors Berg
kommunikatör
ingela.hjulfors.berg@umea.se

Umeå energi

Jörgen Carlsson
Affärsutvecklare
jorgen.carlsson@umeaenergi.se

RISE

Anders Lundblad
senior forskare
anders.lundblad@ri.se

Swedavia

John Nilsson
strategisk planerare
john.nilsson@swedavia.se

Sidan publicerades