projektgruppen för fossilfritt flygg

Projektgruppen för Fossilfritt flyg i norra Sverige. Magnus Matisons, Biofuel region Jonas Markusson, RISE processum Anders Lundblad, RISE Fredrik Rhodin, Swedavia Simon Oja, Biofuel region Arne Smedberg, Biofuel region Ingela Hjulfors-Berg, Umeå kommun Stefan Åström, Swedavia Kristoffer Ahlm, Umeå kommun Mårten Bäck, Umeå kommun Lena Wennberg, Swedavia John Nilsson, Swedavia Eva Fridman, Biofuel region Bengt-Ove Lindgren, SwedaviaFoto: Fredrik Larsson

Fossilfritt flyg i norra Sverige

Inom flyget finns såväl ett behov som en vilja att ställa om till fossilfria drivmedel, men för att kunna göra detta behövs mer kunskap om hur det bör genomföras. Projektet Fossilfritt flyg i norra Sverige är en del i detta regionalt, nationellt och internationellt viktiga arbete.

Projektets övergripande mål är att identifiera och klargöra vilka åtgärders som krävs för att uppnå de övergripande nationella målsättningarna om att utveckla ett fossilfritt flyg samt stärka tillgängligheten till, från och inom norra Sverige. För att kunna uppnå detta kommer följande aktiviteter genomföras inom ramen för projektet:

  • Identifiera förutsättningar för att realisera värdekedjor från hållbar råvara till flyg via el, vätgas och biobränslen i norra Sverige, samt ta fram förslag på aktiviteter för att undanröja hinder.
  • Ta fram en kunskapssammanställning kring förutsättningar för biobränsle, el och vätgas intill och på flygplatser.
  • Identifiera behov av markbundna åtgärder intill och på flygplatser för att åstadkomma fossilfritt flyg, utifrån olika fossilfria alternativ.
  • Utarbeta en handlingsplan för införande av ett regionalt elflygnät, utifrån en fallstudie på en elflyglinje mellan Umeå och Östersund.
  • Utveckla metoder för att stärka efterfrågan på biodrivmedel för flyg.
  • Tillgängliggöra och sprida projektets slutsatser och insikter för nytta i hela landet.
  • Ta fram en samlad regional färdplan för ett fossilfritt inrikesflyg.

Projektperiod

2021-07-05–2023-04-01

Budget

Cirka 11 miljoner kronor

Parter

Umeå kommun (huvudsökande)
BioFuel Region
RISE
RISE Processum
Swedavia

Slutrapport

Fossilfritt flyg i norra Sverige 2023 hela rapporten (pdf) , 16.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Framsida sammanfattad rapport

Ladda ned sammanfattad rapport här!

Kontakt

Umeå kommun

Mårten Bäck
projektledare
marten.back@umea.se

Ingela Hjulfors Berg
kommunikatör
ingela.hjulfors.berg@umea.se

BioFuel Region

Arne Smedberg
vd, BioFuel Region
arne.smedberg @biofuelregion.se

Simon Oja
kommunikatör
simon.oja@biofuelfregion.se

RISE

Anders Lundblad
senior forskare
anders.lundblad@ri.se

RISE Processum

Johan Börjesson
gruppchef
johan.borjesson@processum.se

Swedavia

John Nilsson
strategisk planerare
john.nilsson@swedavia.se

Sidan publicerades