Logo Fossilfritt flyg i norra Sverige

Fossilfritt flyg i norra Sverige

Inom flyget finns såväl ett behov som en vilja att ställa om till fossilfria drivmedel, men för att kunna göra detta behövs mer kunskap om hur det bör genomföras. Projektet Fossilfritt flyg i norra Sverige är en del i detta regionalt, nationellt och internationellt viktiga arbete.

Projektets övergripande mål är att identifiera och klargöra vilka åtgärders som krävs för att uppnå de övergripande nationella målsättningarna om att utveckla ett fossilfritt flyg samt stärka tillgängligheten till, från och inom norra Sverige. För att kunna uppnå detta kommer följande aktiviteter genomföras inom ramen för projektet:

  • Identifiera förutsättningar för att realisera värdekedjor från hållbar råvara till flyg via el, vätgas och biobränslen i norra Sverige, samt ta fram förslag på aktiviteter för att undanröja hinder.
  • Ta fram en kunskapssammanställning kring förutsättningar för biobränsle, el och vätgas intill och på flygplatser.
  • Identifiera behov av markbundna åtgärder intill och på flygplatser för att åstadkomma fossilfritt flyg, utifrån olika fossilfria alternativ.
  • Utarbeta en handlingsplan för införande av ett regionalt elflygnät, utifrån en fallstudie på en elflyglinje mellan Umeå och Östersund.
  • Utveckla metoder för att stärka efterfrågan på biodrivmedel för flyg.
  • Tillgängliggöra och sprida projektets slutsatser och insikter för nytta i hela landet.
  • Ta fram en samlad regional färdplan för ett fossilfritt inrikesflyg.

Projektperiod

2021-07-05–2022-04-01

Budget

Cirka 11 miljoner kronor

Parter

Umeå kommun (huvudsökande)
BioFuel Region
RISE
RISE Processum
Swedavia

Slutkonferens

Slutkonferens torsdag 23 februari 2023. Boka in dig redan idag! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Umeå kommun

Mårten Bäck
projektledare
marten.back@umea.se

BioFuel Region

Arne Smedberg
vd, BioFuel Region
arne.smedberg @biofuelregion.se

RISE

Anders Lundblad
senior forskare
anders.lundblad@ri.se

RISE Processum

Johan Börjesson
gruppchef
johan.borjesson@processum.se

Swedavia

John Nilsson
strategisk planerare
john.nilsson@swedavia.se

Sidan publicerades