Länsförsäkringar Västerbottens logotyp

Länsförsäkringar Västerbotten i Umeå klimatfärdplan

Länsförsäkringar Västerbotten är ett kundägt försäkringsbolag

Länsförsäkringar Västerbotten har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Länsförsäkringar Västerbotten har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden samt att delta i den strategiska gruppen för utveckling av Umeå klimatfärdplan.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Länsförsäkringar Västerbotten kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning och öppet på klimatfärdplanens webbplats.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Länsförsäkringar Västerbotten har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom tre fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Underlätta för lokalt hållbart resande
  • Skifta till hållbar personbilsflotta
  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning
  • Skifta till fossilfria finansiella investeringar och kapitalplaceringar

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Länsförsäkringar Västerbotten har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Länsförsäkringar Västerbotten

Martin Svensson
Kommunikatör
martin.svensson@lfvasterbotten.se

Sidan publicerades