Sven Blomqvist, butiksägare ICA Nära Blomqvist

Sven Blomqvist, butiksägare ICA Nära Blomqvist är nöjd över att paketskåpen är på plats.

Paketskåp testas på landsbygden

Umeå kommun och Postnord har inlett ett samarbete för att stärka den kommersiella servicen på landsbygden runt Umeå. Postnord ska testa paketskåp i Sörmjöle och Överboda.

– Det här känns jätteroligt, vi har haft en bra dialog med Postnord. Genom det här testet tillgodoser vi ett konkret behov som framkommit i projektet. Vi hoppas att paketskåpen kommer att minska avståndet för invånarna och underlätta deras vardag samtidigt som det stärker de lokala butikerna och minskar onödiga transporter, säger Linn Alexandersson, projektledare för Lokal samservice.

Identifierat behov av service

Sedan hösten 2022 jobbar Umeå kommun med ett projekt som ska stärka den kommersiella servicen på Umeås landsbygd. Fokus ligger på dagligvarubutiker som de senaste åren haft svårt att få verksamheterna att gå runt. Här ingår Handlarn´ i Sörmjöle och Ica Nära Blomqvists i Överboda som två av fyra piloter. Genom projektet har kommunen tillsammans med butikerna, föreningar och andra lokala utvecklingsgrupper identifierat vilka behov av service som finns i de båda orterna. Ett av önskemålen handlar om paketskåp, som ett sätt att slippa pendla långt för att hämta ut sina paket.

–Vi är glada att kunna bidra till bättre service på Umeås landsbygd. Genom paketskåpen erbjuder vi en smidig och enkel lösning som minskar biltransporter och underlättar för invånarna i Sörmjöle och Överboda att hämta sina paket när det passar dem, säger Maria Bergmark, områdesansvarig på Postnord.

Chao Yu, Handlarn i Sörmjöle.

Chao Yu, Handlarn´i Sörmjöle.

Klart för paketleveranser

Paketboxarna är på plats och installerade utanför butikerna. Boxarna är nu redo att användas dygnet runt.

– Vår förhoppning med paketskåpen är att fler även ska lockas in och handla i butiken när de hämtar ut sina paket. Det ska bli spännande att följa det här testet, säger Sven Blomqvist, butiksägare, Ica Nära Blomqvists Överboda.

Projektet Lokal samservice

  • går under namnet Lokal samverkan för stärkt service på Umeå landsbygd, förkortas Lokal SamService
  • syftar till att stärka den kommersiella servicen på Umeå landsbygd. Med kommersiell service menas dagligvarubutiker, drivmedelstationer, post- och paketutlämning och ombudstjänster
  • utgår från orterna Botsmark, Holmön, Sörmjöle och Överboda
  • pågår mellan oktober 2022 och februari 2024
  • finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Tillväxtverket.

Totalt har fem kommuner i Västerbotten beviljats samma projektmedel: Norsjö, Malå, Sorsele, Umeå och Vilhelmina kommuner.

Mer information

För ytterligare information om projektet och dess framsteg, läs mer på www.umea.se/landsbygd Länk till annan webbplats..

Sidan publicerades