Det förslag som tagits fram för hur Storgatan kan utvecklas.

Det förslag som tagits fram för hur Storgatan kan utvecklas.

Framtidsgatan Storgatan

Storgatan ingår i projektet Framtidsgatan som är kommunens satsning på att med enkla åtgärder göra gator till trevligare platser. Nu har du möjlighet att tycka till om ett förslag för gatan.

Framtidsgatan ett projekt för att testa och utveckla nya stadsmiljöer. I projektet tas strategier och modeller fram för att med enkla medel kunna omvandla gator till mer inbjudande platser som kan användas på fler sätt än idag. En del av Storgatan och Västra Esplanaden ingår i projektet. Den sträcka av Storgatan som ingår är från Hovrättsgatan fram till Renmarkstorget.

Tyck till om ett förslag

Under projektet har det funnits möjlighet att lämna synpunkter om Storgatan. Konsultfirman Spacescape har därefter tagit fram ett förslag som du nu har möjlighet att tycka till om. Förändringar av gatan kommer att genomföras under våren 2023.

Du kan lämna synpunkter fram till och med söndag 27 november.

Tyck till om förslaget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smarta gator runt om i Sverige

Projektet Framtidsgata är kopplat till forskningsprojektet Smarta gator och finansieras av Vinnova, verket för innovationssystem. Vinnova är en svensk statlig förvaltningsmyndighet och sorterar under Näringsdepartementet. Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Utöver Umeå medverkar även Göteborg och Stockholm i projektet.

Sidan publicerades www.umea.se/storgatan