Västra Esplanaden.

Västra Esplanaden. Foto Fredrik Larsson.

Framtidsgatan Västra Esplanaden

Vi vill framtidssäkra Umeå för 200 000 invånare. Det gör vi genom att skapa förutsättningar för fler sätt att resa och mer plats att leva, uppleva och verka i centrala Umeå. Därför utvecklar vi Västra Esplanaden till en grönare stadsgata. Nu kan du tycka till om hur du vill förändra Västra Esplanaden. Dina synpunkter och idéer blir till underlag för utformningen av gatan i projektet Framtidsgatan.

Projektet Framtidsgatan

Framtidsgatan ett projekt för att testa och utveckla nya stadsmiljöer. I projektet tas strategier och modeller fram för att med enkla medel kunna omvandla gator till mer inbjudande platser som kan användas på fler sätt än idag. Västra Esplanaden och en sträcka av Storgatan är de gator som ingår i projektet.

Tyck till om Västra Esplanaden

Dela med dig av dina tankar och idéer för Västra Esplanaden. Konsultfirman Spacescape ansvarar sedan för att ta fram strategier och förslag för gatorna i projektet. När ett förslag är framtaget har du möjlighet att tycka till om det. Gatorna kommer att förändras genom mindre ombyggnationer. Västra Esplanaden kommer att omvandlas med start under våren 2024.

Du kan lämna synpunkter till och med söndag 27 november.

Tyck till i om Västra Esplanaden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du har också möjlighet att se vad andra har lämnat för synpunkter och idéer.

Smarta gator runt om i Sverige

Projektet Framtidsgata är kopplat till forskningsprojektet Smarta gator och finansieras av Vinnova, verket för innovationssystem. Vinnova är en svensk statlig förvaltningsmyndighet och sorterar under Näringsdepartementet. Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Utöver Umeå medverkar även Göteborg och Stockholm i projektet.

Sidan publicerades www.umea.se/vastraesplanaden