Västra Esplanaden.

Västra Esplanaden. Foto Fredrik Larsson.

Framtidsgatan Västra Esplanaden

Vi vill framtidssäkra Umeå för 200 000 invånare. Det gör vi genom att skapa förutsättningar för fler sätt att resa och mer plats att leva, uppleva och verka i centrala Umeå. Därför utvecklar vi Västra Esplanaden till en grönare stadsgata. Nu kan du tycka till om ett förslag för hur Västra Esplanaden kan komma att utformas.

Projektet Framtidsgatan

Framtidsgatan ett projekt för att testa och utveckla nya stadsmiljöer. I projektet tas strategier fram för att med enkla medel kunna omvandla gator till mer inbjudande platser som kan användas på fler sätt än idag. Västra Esplanaden och en sträcka av Storgatan är de gator som ingår i projektet.

Tyck till om förlaget för Västra Esplanaden

Nu kan du tycka till om det förslag som tagits fram för Västra Esplanaden. Konsultfirman Spacescape har tagit fram ett förslag för mindre ombyggnationer av gatan utifrån tankar och idéer från Umeåborna. Du kan lämna dina synpunkter till och med söndag 2 april. Västra Esplanaden kommer att omvandlas under våren 2024 när Västra länken är färdigbyggd.

Smarta gator runt om i Sverige

Projektet Framtidsgatan är kopplat till forskningsprojektet Smarta gator och finansieras av Vinnova, verket för innovationssystem. Vinnova är en svensk statlig förvaltningsmyndighet och sorterar under Näringsdepartementet. Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Utöver Umeå medverkar även Göteborg och Stockholm i projektet.

Sidan publicerades www.umea.se/vastraesplanaden