Etappindelning för Vasagatans ombyggnation.

Aktuellt just nu

I samband med att Vasagatan byggs om kan det bli vissa förändringar. Den här sidan uppdateras med information som är aktuellt just nu.

Projektet genomförs i samarbete med Vakin, Umeå energi och Skanova. Tyréns har projekterat utformning och ombyggnationen utförs av Skanska. Här kommer de att skriva och berätta om vad som händer i projektet fortlöpande.

För din säkerhet – respektera avspärrningarna

Du som rör dig i området, vänligen respektera avspärrningarna. Det är förbjudet för obehöriga att beträda arbetsområdet. Tack för att du är uppmärksam på skyltning på platsen och visar hänsyn.

I slutet av vecka 47 påbörjas arbetet med etapp 2, den nedre röda rutan. Det innebär att gatan kommer att vara stängd för all trafik enligt de röda ytorna på kartan. Alla entréer kommer att vara tillgängliga.

Vecka 50, 11 – 17 december

Etapp 2

 • Rivning av ytskikt pågår löpande i etappen och vi håller på med diverse grävarbeten.
 • Under vecka 50 kommer vi att behöva stänga korsningen i tre dagar (måndag-onsdag) för att korsa Storgatan med ledningar i marken. Djupet och läget på ledningarna som ska kommas åt gör att arbetet inte kan utföras på ett säkert sätt för förbipasserande trafik.
 • Det innebär att du som kommer med bil från Östra Kyrkogatan eller väg 503 kommer att behöva vända om och ta samma väg tillbaka när du kommer till korsningen.
 • Behörig trafik har fått information om vilka tillfartsvägar som gäller under denna period.
 • Entréer kommer att hållas öppna.
 • Vi ber om ursäkt för de störningar detta kan medföra, men säkerheten måste komma i första hand.

Arbeten med Fjärrvärmeledning

 • Vi håller på att återställa ytan och anläggningsdelarna till fjärrvärmen för att kunna öppna sträckan igen.
 • Under vecka 50 fortsätter arbetet med att återställa sträckan.

Vecka 49, 4 – 10 december

Etapp 2

 • Vi har nu flyttat över till etapp 2 och påbörjat rivning av ytskikt.
 • Infarten till Vasagatan från Storgatan kommer att vara stängd för fordonstrafik under en period.
 • Behörig trafik har fått information om vilka tillfartsvägar som gäller under denna period.
 • Entréer kommer att hållas öppna.
 • Under vecka 49 fortsätter rivningsarbetet och grävningsarbeten påbörjas i etappen för att forsätta lägga nya ledningar.

Arbeten med Fjärrvärmeledning

 • Den nya fjärrvärmeledningen är nu inkopplad och rören håller på att isoleras.
 • Under vecka 49 påbörjas återfyllnad av ledningsstäckan för att kunna återställa ytan och sedan öppna upp sträckan.

Vecka 48, 27 november – 3 december

Etapp 1A

 • I veckan har vi ställt brunnarna i Storgatan och håller på att återställa ytan för att kunna öppna gatan mellan Storgatan-Västra Strandgatan.
 • Arkeologerna är fortsatt närvarande för att analysera schakten.

Etapp B

 • Under början på vecka 48 flyttar vi över vägavstängningarna till andra sidan Storgatan och påbörjar rivningsarbetet.
 • Infarten till Vasagatan från Storgatan kommer då att vara stängd för fordonstrafik.
 • Behörig trafik har fått information om vilka tillfartsvägar som gäller under denna period.
 • Entréer kommer att hållas öppna.

Arbeten med Fjärrvärmeledning

 • Det pågår fortsatt arbete med att lägga en ny fjärrvärmeledning som korsar Vasagatan.
 • Arbetet pågår söder om Kungsgatan vilket medföra att fordonstrafik inte kan passera. Behörig trafik har fått information om vilka tillfartsvägar som gäller under denna period.
 • Entréer kommer att hållas öppna och vi önskar fortsatt att inhängnader och avspärrningar respekteras.
 • Vecka 48 fortsätter arbetet med den nya fjärrvärmeledningen. När arbetet med fjärrvärmeledning är klar påbörjas återfyllning av ytan.

Vecka 47, 20 – 26 november

Etapp 1A

 • Arbetet fortskrider med nyanläggning av ledningar. Grävnings- och fyllningsarbeten av schakter pågår löpande.
 • Arkeologerna är fortsatt närvarande för att analysera grävningarna.
 • Under vecka 47 fortsätter arbetet med att ställa de sista brunnarna i etapp 1A och fylla upp schakten för att sedan kunna övergå till Etapp 2.

Arbeten med Fjärrvärmeledning

 • Det pågår arbete med att lägga en ny fjärrvärmeledning som korsar Vasagatan.
 • Arbetet pågår söder om Kungsgatan vilket medföra att fordonstrafik inte kan passera. Behörig trafik har fått information om vilka tillfartsvägar som gäller under denna period.
 • Entréer kommer att hållas öppna och vi önskar fortsatt att inhängnader och avspärrningar respekteras.
 • Under vecka 47 fortsätter också arbetet med den nya fjärrvärmeledningen. Vi kommer även att gräva fram en fjärrvärmekammare framför uppfarten till parkeringsdäcket på Åhlénstaket, som i dagsläget är stängt på grund av våra byggnadsarbeten.

Vecka 46, 13 – 19 november

Etapp 1A

 • Arbetet fortskrider med nyanläggning av ledningar. Grävnings och fyllningsarbeten av schakter pågår löpande. Arbetet i etapp 1A kommer att pågå ytterligare någon vecka då vi stöter på lite fynd i marken löpande som gör att vi får anpassa framdriften.
 • Arkeologerna har gjort fynd i det gamla marklagret som visar spår från tidigare generationer.
 • Under vecka 46 fortsätter arbetet med att lägga nya avlopps- och dagvattenledningar och uppfyllning av schakter för att sedan kunna övergå till Etapp 2.

Arbeten med Fjärrvärmeledning

 • Det pågår grävningsarbeten för att lägga en ny fjärrvärmeledning som korsar Vasagatan.
 • Arbetet pågår söder om Kungsgatan vilket medföra att fordonstrafik inte kan passera. Behörig trafik har fått information om vilka tillfartsvägar som gäller under denna period.
 • Entréer kommer att hållas öppna och vi önskar fortsatt att inhängnader och avspärrningar respekteras.
 • Under vecka 46 fortsätter grävningsarbeten. Utläggning och montering av fjärrvärmeledning i schakterna kommer också att påbörjas.

Vecka 45, 6 – 13 november

Etapp 1A

 • Arbetet fortskrider med nyanläggning av ledningar. Grävnings- och fyllnings arbeten av schakter pågår löpande.
 • Under vecka 45 fortsätter arbetet med att lägga nya avlopps- och dagvattenledningar och uppfyllning av schakter för att sedan kunna övergå till Etapp 2.

Etapp 1B

 • Arbeten avslutas för denna gång när ytan är uppfylld och avjämnad.
 • Under måndag v.45 kommer vi att ta bort avstängningarna på Etapp 1B och öppna upp ytan.

Arbeten med Fjärrvärmeledning

 • Vi kommer under vecka 45 påbörja rivnings- och grävningsarbeten för att lägga en ny fjärrvärme ledning som korsar Vasagatan.
 • Arbetet kommer att pågå söder om Kungsgatan vilket kommer medföra att fordonstrafik inte kommer att kunna passera. Behörig trafik har fått information om vilka tillfartsvägar som gäller under denna period.
 • Entréer kommer att hållas öppna och vi önskar fortsatt att inhängnader och avspärrningar respekteras.

Vecka 44 , 30 oktober – 5 november

Etapp 1A

 • Arbetet fortsätter med nyanläggning av ledningar. Grävnings- och fyllningsarbeten av schakter pågår löpande. Vi har under veckan färdiställt inkopplingen av den nya vattenledning till fastigheterna söder om Storgatan.
 • Under vecka 44 fortsätter arbetet med att lägga nya avlopps- och dagvattenledningar och uppfyllning av schakter.

Etapp 1B

 • Vi gräver och fyller ny överbyggnad i vägen på sträckan.
 • Fortsatt uppmaning till försiktighet vid passage av arbetsområdet då vi har en del tung trafik som kör in och ut från arbetsområdet.
 • Undr vecka 44 fortsätter grävnings- och fyllningsarbeten samt en del kvarstående rivningsarbeten. Vi utför även ledningsarbeten på sträckan.
 • Entréer kommer att hållas öppna, men vi kommer att behöva stänga av genomfarten för gående mellan Kungsgatan-Vasaplan under vissa dagar och vi önskar att det respekteras.

Vecka 43, 23 – 29 oktober

Etapp 1A

 • Arbetet fortskrider med nyanläggning av ledningar. Gräv- och fyllningsarbeten av schakter pågår löpande.
 • Vecka 43 fortsätter arbetet med att lägga nya avlopps- och dagvattenledningar i etapp 1A.
 • Inkoppling av ny vattenledning kommer att ske natten mellan måndag-tisdag 23-24 oktober. Berörda har blivit informerade.

Etapp 1B

 • Vi gräver och fyller ny överbyggnad i vägen på sträckan.
 • Vill fortsatt uppmana till försiktighet vid passage av arbetsområdet då vi har en del trafik som kör in och ut från arbetsområdet.
 • Vecka 43 fortsätter gräv- och fyllningsarbeten samt en del kvarstående rivningsarbeten. Vi utför även ledningsarbeten på sträckan.
 • Entréer kommer att hållas öppna, men vi kommer att behöva stänga av genomfarten för gående mellan Kungsgatan-Vasaplan under vissa dagar och vi önskar att det respekteras.
Karta från projektbeskrivningen

Etapp 1A och B påbörjas vecka 39. Det går inte att ta sig förbi de röda markeringarna men alla entréer går att nå.

Vecka 42, 16 – 22 oktober

Etapp 1A

 • Arbetet fortskrider med nyanläggning av ledningar och hantering av befintliga ledningar i marken. Varsam grävning fortsätter då vi har arkeologer som övervakar arbetet och även löpande gör mindre fynd i marken med spår från tidigare generationer.
 • Vecka 42 fortsätter gräv- och ledningsarbete i etapp 1A.

Etapp 1B

 • Vi har påbörjat rivningsarbeten av ytskikt inom vårt inhägnade arbetsområde i etapp 1B. Vi vill uppmana till försiktighet vid passage av arbetsområdet då vi har en del trafik som kör in och ut från arbetsområdet.
 • Vecka 42 fortsätter rivningsarbeten och vi kommer även att påbörja grävningsarbeten.
 • Entréer kommer att hållas öppna, men vi kommer att behöva stänga av genomfarten för gående mellan Kungsgatan-Vasaplan under vissa dagar. Vänligen respektera avspärrningarna. Tack för att du är uppmärksam på skyltning på platsen och visar hänsyn.

Vecka 41, 9 – 15 oktober

Etapp 1A

 • Arbetet fortskrider med nyanläggning av ledningar och hantering av befintliga ledningar i marken.
 • Varsam grävning fortsätter då vi har arkeologer som övervakar arbetet och även löpande gör mindre fynd i marken med spår från tidigare generationer.
 • Under vecka 41 fortsätter gräv- och ledningsarbetet.
 • Vi kommer även under vecka 41 att påbörja arbeten i Etapp 1B med rivningsarbeten på gatan. Entréer kommer hållas öppna och tillgängliga under hela arbetet.
 • Inget planerat arbete utanför ordinarie arbetstider.

Vecka 40, 2 – 8 oktober

Etapp 1A

 • Vi har nu kommit igång med arbetena i etapp 1A. Det betyder att vi stängt gatan för genomfart mellan Storgatan och Strandgatan vilket vi önskar respekterars. Utgångar, in- och utfarter hålls öppna.
 • Yskikten har rivits och grävandet i gatan är påbörjat.
 • Under vecka 40 fortsätter gräv- och ledningsarbete i område 1A.
 • Arkeolog övervakar arbetet för att kontrollera och analysera om det finns något av intresse i marken.
 • Vi arbetar vardagar mellan 07.00-16.00.

Vecka 39, 25 september – 1 oktober

 • Etapp 1A påbörjas och Vasagatan stängs av i båda ändar. I denna etapp ska nya vatten - och avloppsledningar läggas.
 • Alla entréer kommer att vara tillgängliga för fotgängare under tiden.
 • Under vecka 40 eller 41 påbörjas arbetet med etapp 1B.
Sidan publicerades