Aktuellt och tidsplan för Vasagatan

Aktuellt för upprustning av Vasagatan

Under 2022 kommer en gestaltningsvision för hela gatan att tas fram som ett första steg. Syftet med att ta fram en vision för gatan är att med skisser och bilder kunna visualisera hur trivseln i gaturummet kan förhöjas samtidigt som gatans funktion säkerställs. Denna vision kommer att utgöra en grund inför fortsatt projektering och ombyggnation. Informations- och samrådsmöte sker och kallelse till berörda skickas ut när konsult har påbörjat visionsarbetet och vi har mer information att dela med oss av.

Etapper och tidsplan

  • Etapp 1, Skolgatan - Kungsgatan: Sträckan är cirka 90 meter. Projektering kommer att genomföras under hösten 2022 och uppstart av ombyggnation planeras till våren 2023. Ombyggnation genomförs i samarbete med Vakin och Umeå Energi.
  • Etapp 2, Kungsgatan - Storgatan: Sträckan är cirka 120 meter. I denna etapp ingår även korsningarna Vasagatan/Kungsgatan samt Vasagatan/Storgatan. Projektering genomförs under hösten 2022 och uppstart av ombyggnation planeras till 2024. Ombyggnationen genomförs i samarbete med Vakin och Umeå energi.
  • Övriga etapper: Upprustning av övriga etapper ligger längre fram i tiden och ingår endast i visionsarbetet till en början.
Karta från projektbeskrivningen
Sidan publicerades