Samråd och workshop

Förstora bilden

Skiss för Operaplan. Klicka på bilden för att förstora.

Inför ombyggnationen har fastighetsägare, näringsidkare och övriga Umeåbor varit inbjudna till att medverka eller samråda i en workshop och en enkätundersökning. Denna genomfördes under Steet moves sommaren 2022.

Gestaltningsförslag

Ett gestaltningsförslag är framtaget för hela gatan. Det är ett förslag och inte det färdiga resultatet.

Se gestaltningsskissen för hela området , 9.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Projektet Street moves 2

NorrlandsOperans fasad i bakgrunden och i förgrunden syns en spiral som är formad av bitar av björkträd.

Kubbspiralen pryder Operaplan utanför Norrlandsoperan i sommar. Den är en del av Street moves, som flyttat in på Vasagatan.

Street moves, som projektet heter, syftar till att skapa ett attraktivt gaturum med människan och hållbara färdsätt i fokus. Vasagatan ska rustas upp och i och med det testar vi funktioner som framtidens gata skulle kunna innehålla. Från Operaplan ner till älven hittar du i sommar olika förslag som vi tror kan skapa bättre platser. Mer grönska och sittplatser, odling centralt, tydligare cykelparkeringar, gatumålningar och framför allt mindre trafik.

Allt detta ska leda till att gatan upplevs som ett tryggt, trevligt och inbjudande stråk. Under processen har boende, fastighetsägare, verksamheter, studenter med flera fått dela med sig av behov och idéer kring gatan. Förslagen har utformats och förverkligats i samarbete med Tyréns, NCC och Hemslöjdsföreningen, men processen slutar inte nu.

En sittmodul i trä står mitt på gågatan i korsningen mellan Kungsgatan och Vasagatan.

Med installationerna vill vi testa hur Umeåborna upplever förändringar i gaturummet, inför den ombyggnad av Vasagatan som stundar 2023.

Exempel på det som hände sommaren 2022 på Vasagatan:

Installation Operaplan med en spiral av björkstubbar, målad yta med cykelställ utanför Sega råttan, sittmodul med inbyggt träd i korsningen Kungsgatan–Vasagatan, sittmodul med inbyggda odlingslådor korsningen Storgatan–Vasagatan och gatumålningar.

Samarbete och liknande experiment

Projektet genomförs inom ramen för Street Moves tillsammans med Umeå Kommun. Street Moves leds av ArkDes och är finansierat av Vinnova. Just nu pågår liknande experiment även i Göteborg och Helsingborg och i höst påbörjas nya steg med Borlänge, Härnösand och Hultsfred.

Parkeringsplatser för cyklar är tydligt uppmärkt med grön färg på gatan och vita symboler föreställande cyklar.

Cykelparkeringen är tydligt uppmärkt.

Sidan publicerades