Koppla bort stuprör

För att koppla bort stuprören från ledningsnätet kan du använda en tigersåg eller bågfil. För att leda ut vattnet på marken kan du fästa en utkastare på stuprörets mynning. Det finns olika typer av utkastare med varierande funktioner, så det är klokt att först rådfråga fackpersonal i byggvaruaffären för att hitta den bästa lösningen. För att undvika översvämning ska vattnet ledas bort från huset, minst tre meter, med hjälp av till exempel ränndalsplattor eller en självutrullande slang.

Efter att stupröret har kapats bör du plugga igen ledningen som går ner i marken med en tät propp som finns i byggvaruhus. Det är viktigt att pluggen är helt tät så att inget vatten kan komma in eller ut ur röret.

Sidan publicerades