Hjälp att planera din avloppsanläggning

Konsulter och entreprenörer

Ta gärna kontakt med en konsult eller någon annan sakkunnig när du ska planera och anlägga ett enskilt avlopp.

När du anlitar en entreprenör för att anlägga ditt avlopp eller när du köper en avloppsprodukt skyddas du av konsumentlagstiftningen. Dina rättigheter som konsument regleras främst av två lagar, konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen.

Läs mer om vad som gäller när du anlitar en entreprenör på Avloppsguiden, se länk under Mer information.

Många entreprenörer har genomgått utbildning beträffande små avloppsanläggningar. Se länk under Mer information.

Kontaktpersoner

Christina Robertsson
miljöinspektör

Erik Nilsson
miljöinspektör

Märta Tobiasson
miljöinspektör

Nina Stenbacka
miljöinspektör

Hilda Persson
miljöinspektör

Sidan publicerades