Hjälp att planera din avloppsanläggning

Konsulter och entreprenörer

Ta gärna kontakt med en konsult eller någon annan sakkunnig när du ska planera och anlägga ett enskilt avlopp.

När du anlitar en entreprenör för att anlägga ditt avlopp eller när du köper en avloppsprodukt skyddas du av konsumentlagstiftningen. Dina rättigheter som konsument regleras främst av två lagar, konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen.

Läs mer om vad som gäller när du anlitar en entreprenör, se länk under Mer information.

Många entreprenörer har genomgått utbildning beträffande små avloppsanläggningar. Se länk under Mer information.

Mer information

Planera för avlopp
Miljö- och hälsoskydds information till dig som planerar att utföra en egen avlopps­anläggning.

Infoblad Planera för avlopp (pdf) , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Avloppsguiden
På Avloppsguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om enskilda avlopp, reningstekniker, lagstiftning och exempel på entreprenörer.

Här hittar du Avloppsguidens konsumentinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om att välja entreprenör, konsult och köpa avloppsprodukter.

Kontaktpersoner

Christina Robertsson
miljöinspektör

Erik Nilsson
miljöinspektör

Hilda Persson
miljöinspektör

Jonas Åström
miljöinspektör

Mia Blomberg
miljöinspektör

Märta Tobiasson
miljöinspektör

Nina Stenbacka
miljöinspektör

Sidan publicerades