Reningskrav och reningstekniker

Det finns i dag många olika produkter för rening av spillvatten från enskilda avloppsanläggningar. Kravet på renings­kapacitet kan skilja sig mellan olika områden, framför allt beroende på områdenas känslighet för påverkan.

Miljö- och hälsoskydd kan inte rekommendera dig vilken anläggning du ska ha. Däremot kan vi berätta vilka avloppstekniker som klarar skyddsnivån på den aktuella platsen. Vi kan också ge vägledning inför din ansökan, till exempel berätta om omgivningen är skyddsvärd och hur du ska tänka om det finns dricksvattenbrunnar i närheten.

Vilka reningstekniker finns det?

Ofta kan kravet på rening klaras genom en slamavskiljare (ibland kallad trekammarbrunn) med efterföljande behandling i form av en infiltrationsanläggning eller markbädd, men det finns även andra reningstekniker. På Avloppsguiden kan du läsa mer om olika reningstekniker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Här nedan får du exempel på några kombinationer av reningstekniker som finns.

  • WC (vattentoalett) och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till slamavskiljare. Efterföljande rening i en infiltrationsanläggning.
  • WC och BDT till slamavskiljare. Efterföljande rening i en markbädd samt fosforfilter eller fosforfälla.
  • WC och BDT till slamavskiljare. Efterföljande rening i en infiltrationsanläggning. Förfällning av fosfor i slamavskiljare.
  • WC med urinseparering och BDT  till slamavskiljare. Efterföljande rening i en infiltrationsanläggning eller markbädd. Urinen tas omhand separat.
  • Torrtoalett eller förbränningstoalett. BDT till slamavskiljare och efterföljande rening i en infiltrationsanläggning eller markbädd.
  • WC (extremt snålspolande) till sluten tank. BDT till slamavskiljare med efterföljande rening i en infiltrationsanläggning eller markbädd.
  • Minireningsverk med efterbehandling.

Mer information

Planera för avlopp
Miljö- och hälsoskydds Planera för avlopp (pdf) , 969.9 kB, öppnas i nytt fönster. är information om vad du behöver tänka på om du ska anlägga en avlopps­anläggning.

Avloppsguiden
Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du oberoende information om enskilda avlopp, från planering till inköp av produkter och tjänster.

Konsumentinformation
När du anlitar en entreprenör för att anlägga ditt avlopp eller när du köper en avloppsprodukt skyddas du av konsumentlagstiftningen. Läs mer på Avloppsguidens konsumentinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om vad som gäller när du anlitar en entreprenör.

Sidan publicerades