Skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar

En infiltrerande avloppsanläggning ska placeras så att det finns tillräckligt skyddsavstånd till såväl grundvatten, ytvatten som dricksvatten.

För att uppnå tillräckligt skydd av dricksvatten ska en infiltrerande avloppsanläggning i största möjliga mån lokaliseras nedströms dricksvattentäkt. Om detta inte är möjligt ska skyddsavståndet till dricksvattentäkt motsvara grundvattnets transportsträcka under minst 2-3 månader. Ett grundkrav oavsett lokalisering är att kravet på minst 1 meter till grundvattnet från infiltrationsnivån uppfylls för att säkerställa tillräcklig rening.

Under Mer information hittar du Miljö- och hälsoskydds informationsblad om att beräkna skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar som försörjer ett eller fåtal hushåll. Informationen är främst riktad till den entreprenör och konsult som hjälper till med projekteringen.

Mer information

Informationsbladet Skydd av dricksvatten (pdf) , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. är Miljö- och hälsoskydds information som kan användas för att beräkna skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar. Informationen riktar sig främst till den entreprenör eller konsult som hjälper till med projekteringen.

Sidan publicerades