Bestämning av grundvattnets strömningsriktning och lutning

Ibland kan en undersökning av grundvattnets strömningsriktning och lutning behövas för att bedöma risken för att otillräckligt renat avloppsvatten når dricksvattenbrunnar i närheten av den planerade avloppsanläggningen. En manuell metod för detta beskrivs i informationsbladet som du hittar under Mer information. Informationen riktar sig främst till entreprenörer och konsulter som hjälper till med projekteringen.

GIS-stöd kan användas för beräkning

I GIS-stödet för små avlopp Länk till annan webbplats. på länsstyrelsens webbplats finns ett digitalt verktyg som utgår från denna manuella metod. Genom att lägga in minst tre mätpunkter i den digitala kartan och ange observerad grundvattennivå i dessa beräknar verktyget riktningen. Efter att beräkningen gjorts är det möjligt att skriva ut en rapport med resultatet som kan bifogas ansökan. Verktyget ligger under ikonen med tre vattendropparna i menyraden högst upp till höger i GIS-stödet.

Mer information

I Miljö- och hälsoskydds informationsblad beskrivs metod för att bestämma grundvattnets strömningsriktning och lutning (pdf) , 279 kB, öppnas i nytt fönster.. Informationen riktar sig främst till den entreprenör eller konsult som hjälper till med projekteringen.

Sidan publicerades