Bestämning av grundvattnets strömningsriktning och lutning

Ibland kan en undersökning av grundvattnets strömningsriktning och lutning behövas för att bedöma risken för att otillräckligt renat avloppsvatten når dricksvattenbrunnar i närheten av den planerade avloppsanläggningen.

En manuell metod för detta beskrivs i informationsbladet som du hittar under Mer information. Informationen riktar sig främst till entreprenörer och konsulter som hjälper till med projekteringen.

Mer information

I Miljö- och hälsoskydds informationsblad beskrivs metod för att bestämma grundvattnets strömningsriktning och lutning (pdf) , 279 kB, öppnas i nytt fönster.. Informationen riktar sig främst till den entreprenör eller konsult som hjälper till med projekteringen.

Se även Havs- och vattenmyndighetens information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om att bestämma grundvattenriktning.

Sidan publicerades