Reningskrav och reningstekniker

Det finns i dag många olika produkter för rening av spillvatten från enskilda avloppsanläggningar. Kravet på renings­kapacitet kan skilja sig mellan olika områden, framför allt beroende på områdenas känslighet för påverkan.

Miljö- och hälsoskydd kan inte rekommendera dig vilken anläggning du ska ha. Däremot kan vi berätta vilka avloppstekniker som har möjlighet att klara skyddsnivån på den aktuella platsen. Vi kan även ge dig råd utifrån de regler som gäller på platsen för anläggningen, till exempel om omgivningen är skyddsvärd, dricksvattentäkter riskerar att förorenas eller om människors hälsa eller miljön på annat sätt kräver viss förebyggande åtgärd. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall.

Se även sidan Planera inför att du anlägger avlopp där vi beskriver vad som spelar in när du ska välja teknik för avloppsrening.

Vilka reningstekniker finns det?

Ofta kan kravet på rening klaras genom en slamavskiljare (ibland kallad trekammarbrunn) med efterföljande behandling i form av en infiltrationsanläggning eller markbädd, men det finns även andra reningstekniker. På Avloppsguiden kan du läsa mer om olika reningstekniker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Exempel på några kombinationer av reningstekniker

Här nedan får du exempel på några kombinationer av reningstekniker som finns.

  • WC (vattentoalett) och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till slamavskiljare. Infiltrationsanläggning.
  • WC och BDT till slamavskiljare. Markbädd med fosforfilter eller fosforfälla.
  • WC och BDT till slamavskiljare. Infiltrationsanläggning. Förfällning av fosfor i slamavskiljare.
  • WC med urinseparering och BDT  till slamavskiljare. Infiltrationsanläggning eller markbädd. Urinen tas omhand separat.
  • Torrtoalett och BDT till slamavskiljare. Infiltrationsanläggning eller markbädd
  • WC (extremt snålspolande) till sluten tank. BDT till slamavskiljare samt infiltrationsanläggning eller markbädd.
  • Minireningsverk med efterbehandling.

Mer information

Planera för avlopp
Miljö- och hälsoskydds Planera för avlopp (pdf) , 971.2 kB, öppnas i nytt fönster. är information om vad du behöver tänka på om du ska anlägga en avlopps­anläggning.

Avloppsguiden
Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du oberoende information om enskilda avlopp, från planering till inköp av produkter och tjänster.

Konsumentinformation
När du anlitar en entreprenör för att anlägga ditt avlopp eller när du köper en avloppsprodukt skyddas du av konsumentlagstiftningen. Läs mer på Avloppsguidens konsumentinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om vad som gäller när du anlitar en entreprenör.

Sidan publicerades