Reningskrav och reningstekniker

Det finns i dag många olika produkter för rening av spillvatten från enskilda avloppsanläggningar. Kravet på renings­kapacitet kan skilja sig mellan olika områden, framför allt beroende på områdenas känslighet för påverkan.

Exempel på kombination av olika reningstekniker

Ofta kan kravet på rening klaras genom en slamavskiljare med efterföljande behandling i form av infiltration eller markbädd, men det finns även andra reningstekniker. Här nedan får du exempel på några kombinationer av reningstekniker som finns. På Avloppsguidens hemsida finns mer information om olika reningstekniker.

  • WC och BDT till slamavskiljare + infiltration
  • WC och BDT till slamavskiljare + markbädd med fosforfilter/-fälla
  • WC och BDT till slamavskiljare + infiltration efter förfällning av fosfor i slamavskiljare
  • WC med urinseparering och BDT  till slamavskiljare + infiltration/markbädd. Urinen tas omhand separat.
  • Torrtoalett + BDT till slamavskiljare + infiltration eller markbädd
  • WC (extremt snålspolande) till sluten tank, BDT till slamavskiljare + infiltration/markbädd.
  • Minireningsverk med efterbehandling (tillförlitliga testresultat ska kunna uppvisas).

Slamavskiljare

Slamavskiljare som en vattentoalett (WC) ska vara ansluten till utformas ofta som en så kallad trekammarbrunn. Det finns också godkända slamavskiljare för WC som är uppbyggda på andra sätt. För bara bad-, disk- och tvättvatten (BDT) räcker det med en tvåkammarbrunn som har en mindre våtvolym, alternativt en slamavskiljare med motsvarande funktion och storlek.

Efterbehandling

Det avslammade spillvattnet innehåller en hel del mikroorganismer och kemikalier och måste därför renas ytterligare. Denna rening kan göras på olika sätt, beroende på områdets känslighet, markens beskaffenhet, närhet till grundvatten med mera.

Mer information

Planera för avlopp
Miljö- och hälsoskydds Planera för avlopp , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. är information om vad du behöver tänka på om du ska anlägga en avlopps­anläggning.


Avloppsguiden
Avloppsguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Här finns information om enskilda avlopp, reningstekniker, lagstiftning och exempel på entreprenörer.

Sidan publicerades