Reningskrav och reningstekniker

Det finns i dag många olika produkter för rening av spillvatten från enskilda avloppsanläggningar. Kravet på renings­kapacitet kan skilja sig mellan olika områden, framför allt beroende på områdenas känslighet för påverkan.

Ofta kan kravet på rening klaras genom en slamavskiljare med efterföljande behandling i form av infiltration eller markbädd. Här nedan får du mer information bland annat om vilka krav som kan komma att ställas.

Slamavskiljare

Slamavskiljare utformas som en så kallad trekammarbrunn om en vattentoalett är ansluten. För bara BDT (bad-, disk- och tvätt)-vatten räcker det med tvåkammarbrunn. Tömning av slammet behöver ske tillräckligt ofta för att reningen ska fungera och för att säkra livslängden på avloppsanläggningen. Renhållningsbolaget Vakin sköter slamtömningen och den görs utifrån intervallen i de kommunala avfallsföreskrifterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under vissa förutsättningar kan man själv få ta hand om slammet. Ansökan om eget omhändertagande görs till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Efterbehandling

Det avslammade spillvattnet innehåller en hel del mikroorganismer och kemikalier och måste därför renas ytterligare. Denna rening kan göras på olika sätt, beroende på områdets känslighet, markens beskaffenhet, närhet till grundvatten med mera.

Exempel på tekniker:

  • WC och BDT till trekammarbrunn + infiltration
  • WC och BDT till trekammarbrunn + markbädd med fosforfilter/-fälla
  • WC och BDT till trekammarbrunn + infiltration efter förfällning av fosfor i brunnen
  • WC med urinseparering och BDT  till trekammarbrunn + infiltration eller markbädd. Urinen tas omhand separat.
  • Torrtoalett + BDT till tvåkammarbrunn + infiltration eller markbädd
  • WC (extremt snålspolande) till sluten tank, BDT till tvåkammarbrunn+ infiltration eller markbädd.
  • Minireningsverk med efterbehandling (tillförlitliga testresultat ska kunna uppvisas)

Markens beskaffenhet kan man ta reda på genom att till exempel ta ett jordprov och analysera kornstorleken i provet. Läs mer om markundersökningar i broschyren "Planera för avlopp".

Kontaktpersoner

Christina Robertsson
miljöinspektör

Erik Nilsson
miljöinspektör

Märta Tobiasson
miljöinspektör

Nina Stenbacka
miljöinspektör

Hilda Persson
miljöinspektör

Sidan publicerades