Kommunikatörer, förvaltningar

Fritid, kultur, näringsliv, brandförsvar

Anders Magnusson
Kulturförvaltningen, Väven med mera
090-16 33 97
070-235 23 05
anders.magnusson@umea.se

Elisabeth Husing
Umeåregionens brandförsvar
073-270 31 52 (endast sms)
elisabeth.husing@umea.se

Emma Skog
Kulturförvaltningen, Kulturskolan
090-16 21 48
emma.skog@umea.se

Jenny Brantholm (föräldraledig)
Fritidsförvaltningen

Jenny Vinsa
Kulturförvaltningen, programverksamhet, Väven
jenny.vinsa@umea.se

Johanna Lindqvist
Kulturförvaltningen
072-211 56 13
johanna.lindqvist.2@umea.se

Josefin Nordfjell
Näringsliv, marknadskommunikatör platsvarumärket Umeå
070-611 17 46
josefin.nordfjell@umea.se

Maria Hedberg
Kulturförvaltningen, kvinnohistoriskt museum
090-16 33 62
070-390 11 78
maria.hedberg@umea.se

Nils Håkansson
Näringsliv, marknadskommunikatör platsvarumärket Umeå
076-777 35 36
nils.hakansson@umea.se

Rasmus Andegras (vikarie)
Fritidsförvaltningen
090-16 30 22
070-221 46 97
rasmus.andegras@umea.se

Rebecca Göransson
Kulturförvaltningen, folkbiblioteken
090-16 34 31
073-021 68 32
rebecca.goransson@umea.se

Sara Stenberg
Fritidsförvaltningen
090-16 12 33
072-244 24 70
sara.stenberg@umea.se

Stadsbyggnad

Jennie Vennberg
Hållbarhet, Klimat, Koldioxidsnåla platsen, Klimatneutrala Umeå 2030 med mera
070-552 66 72
jennie.vennberg@umea.se

Niklas Forsgren
Stadsbyggnad, Övergripande planering, byggnadsnämndens verksamheter
090-16 13 24
070-266 18 86
niklas.forsgren@umea.se

Stadsledningskontoret

Kommunikationsavdelningen

Stöd och omsorg, äldreomsorg

Ann Vidmark
Familjehemscentrum
072-235 63 35
ann.vidmark@umea.se

Camilla Söderlund
Äldreomsorg
090-16 26 96
070-688 12 88
camilla.soderlund@umea.se

Cecilia Sondell
Äldreomsorg
090-16 18 34
070-955 36 08
cecilia.sondell@umea.se

Maria Hedin
Stöd och omsorg
090-16 30 79
070-227 81 87
maria.hedin@umea.se

Teknik och fastighet

Fastighet, Gator och parker, Måltidsservice, Städ- och verksamhetsservice, Digital omställning och IT.

Anna Hillgren
090-16 19 59
anna.hillgren@umea.se

Camilla Ullström
090-16 11 48
camilla.ullstrom@umea.se

Emma Fogelström
090-16 12 93
emma.fogelstrom@umea.se

Olof Bergvall
Kommunikationschef
090-16 53 47
olof.bergvall@umea.se

Sandra Lundgren
090-16 23 13
sandra.lundgren@umea.se

Utbildning

Andreas Moberg
Gymnasieskola, vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration
090-16 12 34
070-633 28 22
andreas.moberg@umea.se

Gabrielle Hultdin
För- och grundskola
090-16 12 50
070-345 12 33
gabrielle.hultdin@umea.se

Olivia Lindmark (föräldraledig)
För- och grundskola

Sidan publicerades www.umea.se/kommunikatorer