Personal, Umeåregionens överförmyndarenhet

Ledning

Åsa Pålsson Stråe
chef
090-16 36 11
asa.palssonstrae@umea.se

Kontoret i Umeå

Anna Larsson
handläggare
090-16 31 20
anna.larsson.3@umea.se

Camilla Carlstedt
handläggare
090-16 13 45
camilla.carlstedt@umea.se

Hanna Sandén
handläggare
090-16 28 62
hanna.sanden@umea.se

Jenny Karlsson
assistent
090-16 28 31
jenny.karlsson.2@umea.se

Jens Arnfjell Njajta
jurist
090-16 12 58
jens.arnfjell@umea.se

Jessica Wikström Agerberg
handläggare
090-16 31 21
jessica.wikstrom@umea.se

Kristin Strömberg
assistent
090-16 10 59
kristin.stromberg@umea.se

Linda Vincent
handläggare
090-16 28 68
linda.vincent.2@umea.se

Martin Åhman
handläggare
090-16 28 63
martin.ahman@umea.se

Susanne Töyrä
handläggare
090-16 28 67
susanne.toyra@umea.se

Tetiana Mikelsons
handläggare
090-16 11 78
tetiana.mikelsons@umea.se

Ulrika Persson
nämndsekreterare, assistent
090-16 31 33
ulrika.e.persson@umea.se

Kontoret i Örnsköldsvik

Camilla Dahlberg Kinnunen
handläggare
090-16 61 07
camilla.dahlberg.kinnunen@umea.se

Eva Westin
handläggare
090-16 61 04
eva.vestin@umea.se

Helena Andersson
handläggare
090-16 61 08
helena.andersson.3@umea.se

Jens Hjalmarsson
handläggare
090-16 61 09
jens.hjalmarsson@umea.se

Malin Malmén
administratör
090-16 61 06
malin.malmen@umea.se

Susanne Persson
handläggare
090-16 61 03
susanne.persson@umea.se

Sidan publicerades