Umeåregionens brandförsvar

Organisation och uppdrag

Umeåregionens brandförsvar omfattar Umeå, Vindelns och Robertsfors kommuner och verksamheten leds politiskt av brand-och räddningsnämnden. Verksamheten har tre enheter: olycksförebyggande, räddning och säkerhet.

Olycksförebyggande

Ett av Umeåregionens brandförsvars främsta uppgifter är att arbeta med förebyggande brandskyddsåtgärder genom att bland annat utföra tillsyn av anläggningar som hanterar brandfarliga varor, besiktning av om-, till- och nybyggnationer. Dessutom svarar vi för insatsplanering, brandorsaksutredningar och riskanalyser.

Räddning

Vi svarar för utryckningstjänst och personalberedskap. Dessutom arbetar vi bland annat med övning, utbildning, insats­planer, metodutveckling och skyddsverksamhet.

Säkerhet

Vi ska följa riskutvecklingen i samhället och arbeta för ett gott skydd och god säkerhet för de som bor, vistas eller verkar i Umeå vad avser liv, miljö och egendom. Vi ska även arbeta för att eliminera och reducera riskkällor, planera och genom­föra skadebegränsande och/eller skadeavhjälpande insatser. Säkerhetsarbetet i Umeå, Vindeln och Robertsfors kommuner leds av kommunstyrelsen i respektive kommun.

Sidan publicerades www.umea.se/brandforsvar