Brandförsvar

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Vi är till för att hjälpa alla i Robertsfors, Umeå och Vindelns kommuner vid brand eller andra olyckor. Vi ska arbeta för att förebygga bränder och skador till följd av bränder eller andra olyckor. Vi ska verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än brand, allt enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2006:544) om extraordinära händelser.

Vi lovar att

  • ge kommunernas medborgare viktig information om brandskydd, första åtgärder vid olyckor och beredskap för kriser och extraordinära händelser
  • följa upp och kontrollera att verksamheter, företag, organisationer och enskilda tar ansvar för sitt eget brand­skydd. Detta gör vi genom en effektiv tillsynsverksamhet och rådgivning
  • förbereda insatser så att vi alltid är redo att möta alla typer av olyckor inom ramen för kommunens riskbild
  • erbjuda anpassad utbildning i brandskydd och första hjälpen för att stärka den enskilde medborgarens förmåga att hantera olyckor.

Vi vill bli bättre

Vi strävar efter att ständigt förbättra oss genom att vi hela tiden bevakar samhälls-utvecklingen. Vi är kvalitets­certifierade enligt ISO 9001 och vi följer löpande upp vår utveckling, och externa revisorer reviderar verksamheten enligt vad certifieringen kräver.

Tillsammans med medborgarna vill vi skapa en säkrare och mer attraktiv region, en ännu bättre region att bo och verka i helt enkelt. Därför ber vi att ni lämnar synpunkter och även klagomål på vår verksamhet antingen direkt till vår personal, via e-post umeabrandforsvar@umea.se eller telefon 090-16 22 00.

Vill du veta mer?

E-post: umeabrandforsvar@umea.se
Telefon: 090-16 22 00
Webbsida: www.umea.se/brand
Adress: Umeå kommun, Umeåregionens brandförsvar Signalvägen 14, 901 84 Umeå

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 26 januari 2022.

Sidan publicerades