Brandförsvar

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Vi är till för att hjälpa alla i Robertsfors, Umeå och Vindelns kommuner vid brand eller andra olyckor. Vi ska arbeta för att förebygga bränder och skador till följd av bränder eller andra olyckor. Vi ska verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än brand, allt enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Vi lovar att

  • ge kommunernas medborgare viktig information om brandskydd och första åtgärder vid olyckor
  • erbjuda anpassad utbildning i brandskydd och första hjälpen för att stärka den enskilde medborgarens förmåga att hantera olyckor.
  • förbereda insatser så att vi alltid är redo att möta alla typer av olyckor inom ramen för kommunens riskbild.
  • följa upp och kontrollera att verksamheter, företag, organisationer och enskilda tar ansvar för sitt eget brandskydd. Detta gör vi genom en effektiv tillsynsverksamhet och rådgivning.

Vi vill bli bättre

Vi strävar efter att ständigt förbättra oss genom att hela tiden bevaka samhällsutvecklingen och kontinuerligt följa upp vår verksamhet i Umeåregionens brand och räddningsnämnd.

Tillsammans med medborgarna vill vi skapa en säkrare och mer attraktiv region, en ännu bättre region att bo och verka i helt enkelt. Därför ber vi att ni lämnar synpunkter och även klagomål på vår verksamhet antingen direkt till vår personal, via e-post umeabrandforsvar@umea.se eller telefon 090-16 22 00.

Vill du veta mer?

E-post: umeabrandforsvar@umea.se
Telefon: 090-16 22 00
Webbsida: www.umea.se/brand
Adress: Umeå kommun, Umeåregionens brandförsvar Signalvägen 14, 901 84 Umeå

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 19 december 2023.

Sidan publicerades