När regementet blev stadshus

I november 1965 bestämde stadsfullmäktige att kommunförvaltningen skulle flyttas till ett nytt stadshus och att K 4:s regemente, med fokus på kasernen, skulle byggas om för att passa det syftet. Kommunförvaltningen behövde visserligen mer utrymme, men var också inspirerade av att Stockholm stad ungefär tjugo år tidigare hade byggt om Svea artilleriregementes lokaler till kontor. Beslutet grundade sig också på att Riksdagen 1953 föreslagit att försvarsmakten skulle flytta ut från stadskärnor.

K 4:s administration och manskap flyttade till nya byggnader på I 20, som vi i dag kallar Umestan. Vissa byggnader på gamla regementsområdet, såsom stallarna, skulle armén få fortsätta äga ytterligare några år. I september 1979 ägde en högtidsceremoni rum vid stadshuset inför K 4:s flytt till Arvidsjaur. 1980 lades Kungliga Norrlands Dragoner K 4 ner i Umeå och ett nytt förband etablerades i Arvidsjaur. Det nya förbandet fick namnet Norrlands dragonregemente och övertog Norrlands dragoners traditioner och nummerbeteckningen K 4.

Förstora bilden

I planerna för ombyggnationen av regementet var det här en av skisserna för hur området hade kunnat bli. Original finns i Umeå kommuns stadsarkiv.

Förstora bilden

Grindstugorna vintern 1970. Foto: Ingemar Ekenberg.

Förstora bilden

Vykort från 1979 som visar annexet (Norra flygeln) bakom stadshuset.

Hur gick det till?

  • I januari 1968 startade ombyggnationerna av vad som skulle bli Umeås nya stadshus.
  • I december 1969 flyttade Umeå kommun in i stadshuset.
  • 1971 byggdes underofficersoffmässen, vakt- och arrestlokalerna, om för Umeå kommuns kontor och telefoni.
  • Man beslöt att bygga ett annex bakom stadshuset, på norra sidan och det stod klart 1973. Det sammanbands med stadshuset genom en förbindelsegång i markplan.
  • 1980 tillkom ytterligare ett gårdsannex på södra sidan som även det fick en förbindelsegång till stadshuset. Det södra gårdsannexet står på den plats där marketenteriet en gång var placerat. Varje våning i gårdsannexet hade sin egen färgsättning som speglade 1970-talets inredningsestetik. Till exempel hade fastighetsavdelningen, en trappa upp i huset, grönt golv med gröna tapeter på väggarna och orange dörrar. Våningen ovanför hade mörkblått golv, blå väggen och knallgula dörrar.
  • 1981 byggdes Sadelmakeriet om till kontor.
  • 1986 tog kommunen över kanslihuset (officersmässen) som renoverades och invigdes som Ryttmästaren 1988.
  • Socialtjänsten var i behov av kontor och därför gjordes 1993 en påbyggnad av annexets (Norra flygelns) vindsvåning. Taket var tidigare platt, men det åtgärdades i samma veva.
Förstora bilden

Ridhuset med Norra flygeln i bakgrunden.

Förstora bilden

Sadelmakeriet till höger, med Kuben i bakgrunden. Fototgraferat 2019.

Klicka på bilderna för att se större versioner av dem.

Sidan publicerades