Ombyggnationer på stadshusområdet 2012–2017

Brister på arbetsplatser inom stadshusområdet löstes under en lång tid genom att förtäta, det vill säga skapa fler arbetsplatser på samma yta. I flera fall var lokalerna trånga och dåligt anpassade. Bristande ventilations- och värmesystem behövde åtgärdas för att undvika problem både för byggnader och arbetsmiljö.

Inför ombyggnationerna skedde en översyn av lokalbehoven nu och i framtiden och möjliga samordningsvinster utreddes, som till exempel bokningsbara mötes­rum. Verksamheternas placeringar i de olika byggnaderna blev prioriterade utifrån antal externa besök, lätta att hitta, tillgänglighet, lokal­nyttjande, sammanhållna funktioner och intern samordning.

Hur gick det till?

  • 2012 började omfattande renoveringar och omflyttningar av förvaltningar i stadshuset och annexen.
  • Tryckeriet och gången mellan stadshuset och Norra flygeln (som vissa kallade ”suckarnas gång”) revs 2013 och nybyggnationen av Länken genomfördes. Den nybyggda delen av stadshuset som kallas Kuben blev klar för inflyttning 2014. Kuben och Länken på stadshusets baksida byggdes för att öka mängden kontor och samlokalisera mötesrum. Kuben är sammanlänkad med Norra flygeln och stadshuset genom en passage som kallas Länken. På så sätt kan personal och medarbetare röra sig mellan de olika byggnaderna inomhus via trappor och hissar.
  • Ombyggnationerna av lokalerna i stadshuset innebar även flera andra projekt i inom- och utomhusmiljöerna såsom fler cykelparkeringar, solavskärmning, anpassning av belysning, utbyte av styrsystem för kylanläggning, låssystem till nybyggda Kuben och Länken med mera.
  • Det gamla exercishuset (gymnastiken) byggdes om till restaurang Översten med sammanträdeslokaler och invigdes 2014.
  • 2018 byggdes stadshusets reception om för att öka säkerheten. I samband med det förändrades inpassagen till huset så att alla ingångar utom huvudentrén blev personalingångar och hålls låsta. Det lades även till säkerhetsdörrar till stentrappan i huvudentrén som kräver passerkort för att öppnas. Förändringen genomfördes för att ge en förbättrad service, ett bättre värdskap och en kontrollerad inpassering.
  • 2019 firade stadshuset 50 år som stadshus.
Förstora bilden

Restaurang Översten, tidigare exercishus (gymnastik), 2019.

Förstora bilden

Ritning över stadshuset, Länken, Kuben och Norra flygeln.

Förstora bilden

Länken och Kuben

Klicka på bilderna för att se större versioner av dem.

Sidan publicerades