Militära spår som finns kvar

Ryttargångar

När kasernbyggnaden skulle byggas ut på bredden i början av 1900-talet insåg man att det skulle kunna bli omständligt att få hästarna från stallarna på norra sidan till framsidan av huset. Därför byggdes två ryttargångar genom huset som var höga nog att rida igenom, för att hästarna inte skulle behöva ta sig runt hela byggnaden.

I dag finns inte gångarna kvar, men där de en gång var placerade finns nu fönster som är i samma form som gångarnas valv. I byggnadens västra del finns även ett mötesrum som heter just ”Ryttargången” för att visa på platsens historia.

Översten

När kommunen var nyinflyttad i stadshuset fanns det inte fikarum på de olika avdelningarna, utan anställda fick gå till en personalrestaurang i stadshusets vindsvåning under fikaraster och luncher. Under flera år serverades där mat som levererades från Dragonskolan. Vissa anställda minns den här tiden som genomsyrad av en starkare gemenskap bland de anställda eftersom att alla, oavsett yrkesroll, samlades och åt samma mat tillsammans. Personalrestaurangen Översten flyttades till det gamla exercishuset 2013.

Det lutande golvet i stadshuset

Då kasernbyggnaden byggdes om för att bli stadshus blev golvet lutandes mellan byggnadens mitt och dess östra sida. Nivåskillnaden på golvet blev ungefär 40 centimeter från mitten av huset till längst ut i den östra delen. Mest troligt orsakades lutningen av två trappsteg som fanns i kasernen, men som sedan täcktes över när golvet lades i stadshuset. När påbyggnaden gjordes till kasernen 1906 blev det nämligen en nivåskillnad mellan den östra sidan och mitten, vilket löstes med dessa trappsteg. När det sedan var dags för kommunen att flytta in i huset var trappstegen borta men lutningen ett faktum.

Arrest i källaren

När kasernbyggnaden byggdes ut på båda sidor revs de arrester som då fanns på entréplan. Innan den nya arresten (en av grindstugorna) var färdig behövdes en tillfällig sådan som fick ta plats i källaren. Den finns kvar än i dag.

Minneskista

I stadshusets källare finns en minneskista begravd i en vägg. Platsen är märkt med en gyllene skylt vars text lyder:

”Hundra år efter den stora stadsbranden 1888 murades här in en minneskista med innehåll från Umeå åren 1988 och 1888. Den skall öppnas igen den 25 juni 2088. Kommunfullmäktiges ordförande har nyckeln.
’Därför bör den klokast skattas som den gyllne regeln minns Att värdera vad som finns och ej endast vad som fattas – Okänd tänkare’”

Förstora bilden

På kartan syns några av de kvartersnamn i Umeå som har kopplingar till det gamla regementet.

Kavalleriets övningsfält

Området mellan Dragonfältet och Nolia fungerade under regementets tid som K 8 och K 4:s övningsfält. Hedlunda­dungen vid Nolia utgjorde den sydvästra gränsen av fältet och Hovrätts­gatan (som tidigare hette Seminariegatan) den östra. Järnvägen var den norra gränsen och Skolgatan den södra.

I området kring det gamla regementet finns tecken kvar från dess militära historia – namn på både gator, områden, byggnader och annat. Bostads­området Dragon­fältet är ett exempel, där Olof Palmes gata går att finna. Palme gick nämligen i kadett­skola vid regementet vilket inspirerade gatunamnet. Andra exempel på gatunamn är Ridvägen och Dragon­gatan.

På stadshusområdet finns restaurang Översten, Sadelmakeriet och Ryttmästaren och längs Dragongatan finns gymnasie­skolan Dragonskolan. Kvarteren Ryttaren, Stigbygeln och Spiltan är bara några fler exempel på hur kavalleriet har inspirerat namn i Umeå.

Hästarnas minneslund

Under kavalleritiden fanns det i snitt alltid 300 hästar på plats på regementet. Kavalleriet hade däremot ansvar för att mönstra 2 000 hästar vilket innebar att det ibland kunde befinna sig ett sådant stort antal ackordhästar i Hedlunda­dungen vid övningar och repetitionsutbildningar.

På I 20, där regementsmuseet i Umeå tidigare låg, finns en minneslund där tävlande hästar som tagit medaljer fått minnesstenar. Men är hästarna verkligen begravda där? Nej, eftersom hästar är värda mycket både vid liv och inte är det bara en liten del av dem som faktiskt begravs i minneslunden – om ens någonting alls. Som mest begravs en hov. Flera av stenarna är bara en minnessten utan att någon del av hästen begravd.

Saab är en av de hästar som hedras i minneslunden som finns på I 20. Dragonen Bertil Österlund segrade i de Nordiska Ryttarspelen tillsammans med hästens Saab när de tävlade i fälttävlan 1955. Bertil blev uttagen till träningsläger inför OS 1956 men Saab blev sjuk och behövde avlivas.

Hästen Fair har också en gravsten i minneslunden. Folke Frölén och hans häst Fair vann, tillsammans med det svenska laget, guld i fälttävlan under OS i Helsingfors 1952.

Förstora bilden

K 8 uppställning på kaserngården. Fotoägare: Försvarsmakten Regionarkiv Boden.

Förstora bilden

Ryttartävling på K 4. Fotoägare: Västerbottens museum.

Förstora bilden

Foto: Ingemar Ekenberg

Klicka på bilderna för att se större versioner av dem.

Sidan publicerades