Bilder 1918–1966

Under kavalleritiden fanns det i snitt alltid 300 hästar på plats på regementet. Kavalleriet hade däremot ansvar för att mönstra 2 000 hästar vilket innebar att det ibland kunde befinna sig ett sådant stort antal ackordhästar i Hedlunda­dungen vid övningar och repetitionsutbildningar.

1918–1920 drabbades K 8 av spanska sjukan. 263 insjuknade och tolv personer avled. K 8 saknade på den här tiden ett eget sjukhus vilket förvärrade spridningen av sjukdomen när de smittade i stället fick vårdas på stadens lasarett eller I 20:s vårdavdelning.

1925 års härordning minskade landets kavalleriregementen från 8 till 4 vilket ledde till att regementet i Umeå bytte nummerbeteckning till K 4 i januari år 1928.

1943 gjordes en utbyggnad som fungerade som dag- och nattlokaler för furirerna på den norra sidan av kasernen.

1958 ombildades regementet till bataljon och bytte namn till Kungliga Norrlands Dragoner (K 4). Konsekvensen blev minskad personalstyrka och minskat behov av utrymme, samt ett mindre antal hästar.

Förstora bilden

Georg Henric Emanuel Ståhl var överste och chef för Norrlands dragonregemente från 1917 till sin död 1919. Fotoägare: Försvarsmakten Regionarkiv Boden.

Förstora bilden

Segrande laget i skolridning 1923. Fotoägare: Försvarsmakten Regionarkiv Boden.

Förstora bilden

Dragonsoldater vid kaserngrindarna till K8, 1926. Fotoägare: Lennart Olofsson.

Förstora bilden

Gustav V till häst hos Norrlands dragonregemente 1927. Foto: Okänd/Armémuseum

Förstora bilden

Vykort från Kristoffer till mor Maria, 1936. Fotoägare: Robert Nilsson.

Förstora bilden

Baksidan av vykortet

Förstora bilden

Kavallerister på kaserngården

Förstora bilden

Karta över Umeå från 1943

Förstora bilden

Ryttartävling på K 4. Fotoägare: Västerbottens museum.

Förstora bilden

Ritning över beväringsbarackens exteriör. Original tillhör Stiftelsen Regementsmuseet.

Förstora bilden

Ritning över kasernbyggnaden. I mitten på baksidan, alltså fasaden mot norr, syns utbyggnaden som gjordes 1943. Original tillhör Stiftelsen Regementsmuseet.

Förstora bilden

Ritning över kasernens interiör. Original tillhör Stiftelsen Regementsmuseet.

Förstora bilden

Kö till matsalen, som kallades marketenteriet eller "markan", på 1950-talet. Foto: Bo Sallmander/Armémuseum.

Förstora bilden

Uppställning vid logement i mitten av 1950-talet. Foto: Bo Sallmander / Armémuseum.

Förstora bilden

Uppställning utanför logement i mitten av 1950-talet. Foto: Bo Sallmander/Armémuseum.

Förstora bilden

Hårfrisering i mitten av 1950-talet. Foto: Bo Sallmander/Armémuseum.

Förstora bilden

SM i femkamp, ryttartävlingar 25 augusti 1964. Fotoägare: Stiftelsen Regementsmuseet.

Förstora bilden

Övning av övergång till häst i Rönnbäck 1964. Fotoägare: Stiftelsen Regementsmuseet.

Förstora bilden

Foto: Ingemar Ekenberg

Förstora bilden

1964. Fotoägare: Stiftelsen Regementsmuseet

Förstora bilden

Ett av ridhusen i slutet av 1960-talet. Fotoägare: Västerbottens museum.

Förstora bilden

Ett av stallarna, slutet av 1960-talet. Fotoägare: Västerbottens museum.

Förstora bilden

Från tidningen "Blå dragonen 1965-1966".

Förstora bilden

Från tidningen "Blå dragonen 1965-1966".

Klicka på bilderna för att se större versioner av dem.

Sidan publicerades