Bilder, foton

Rätt bild säger mer

Bilder är en viktig del i Umeå kommuns kommunikation och ska därför väljas med omsorg. Vi strävar efter att använda bilder som stärker och förtydligar vårt budskap. Våra bilder ska präglas av trovärdighet och autenticitet. Vi sätter gärna människan i fokus. Bilder för Umeå kommun ska ge spelrum för fantasin och utstråla värme och modernitet. Vi strävar efter ett bildspråk som ska vara normbrytande, inkluderande och representera mångfald. Rätt använt bidrar de bilder vi väljer till att visa upp vår växande stad – fylld av liv och rörelse.

Rättigheter för bilder och GDPR

Kom också ihåg att noga kontrollera rättigheterna för de bilder som används eftersom det också beror på var de publiceras.

Instruktioner för medarbetare i Umeå kommun:

Exempel på olika bildtyper

Märkning, färgkoder

Umeå i närbild

Vårt bildspråk präglas av en dokumentär och autentisk känsla. Vi visar upp vårt Umeå i närbild – ett medmänskligt, trovärdigt och osminkat porträtt av en växande stad med liv och rörelse. Fokus är på verkliga människor i naturliga miljöer. En variation av människor, platser och årstider – skildrade med värme, omtanke och glädje. Med igenkännbara miljöbilder placerar vi berättelsen i rätt kontext. Tänk på mångfald – exempelvis etnicitet, kön, ålder och funktionsvariationer – men även kontrast mellan stad och landsbygd.

Komposition

För att våra bilder ska skapa intresse, bryta igenom mediebruset och kännas aktuella kommer här några punkter som ger vägledning för hur vi ska tänka när vi väljer, beställer eller skapar bilder:

Komponera bilden på ett intressant sätt. Använd annorlunda perspektiv. Låt gärna ett objekt hamna mellan betraktaren och det som är i fokus i bilden. Gå gärna närmare och använd kort skärpedjup för att skapa oskarp för- eller bakgrund.


Testa kompositioner som väcker fantasin hos betraktaren. Använd tajtare utsnitt och annorlunda beskärningar.


En bild kan bli mer intressant och personlig om vi går närmare personerna i bilden. Tänk på att även en in-zoomad detalj kan vara spännande och bilda en varierad helhet tillsammans med bilder på personer och miljöer.

Verksamhetsbilder

I dessa bilder försöker vi fånga situationer från den dagliga verksamheten. Bilder som präglas av samma ledord som vi beskrivit tidigare: äkthet, autenticitet, värme, omtanke, aktivitet, glädje, liv och rörelse. Ögonblicksbilder från våra verksamheter. En redovisning av allt fantastiskt jobb våra medarbetare utför för alla kommunens invånare. Där vi fokuserar på det positiva. Våga vara kreativ! Välj en annorlunda vinkel, en tajtare beskärning eller gör ett utsnitt på en
detalj. Ett levande bildspråk är att föredra. Eftersom vi söker det dokumentära så behöver inte personer alltid titta in i kameran utan vi kan fånga dem mitt i ett skeende.

Miljöbilder

Vi visar vår stad med dess varierade utbud i olika perspektiv. Levande miljöer – gärna med närvaro av människor i bilden. Tillsammans kan ett flertal bilder ge en representativ bild av Umeå kommun. Ibland passar det med en ren miljöbild eller så kan ett utsnitt på en detalj fungera. Tillsammans ger ett flertal bilder en helhetskänsla av vår plats.
Undvik allt för arrangerade bilder.

Profilerande bilder

Våra profilerande bilder ska hjälpa oss att bygga en positiv känsla kring vår stads egenskaper och Umeåbornas personligheter. Vi vill visa upp vår plats som en attraktiv plats att bo och verka på. Dessa bilder ska ha hög kvalitet och verkshöjd. Här ser vi gärna lite mer kreativa kompositioner med intressanta bildvinklar. Bilderna innehåller en mångfald av människor med liv och rörelse i naturliga miljöer.

Porträttbilder

Våra porträttbilder baseras på de generella riktlinjer som gäller för Umeå kommuns bildspråk – värme, omtanke, glädje, liv, rörelse, energi och aktivitet. Vi tar gärna porträttbilder i levande miljöer från verksamheten eller från vår stad. Vi anar hellre intressanta miljöer som bakgrund än använder en vägg som fond i bilden. Vi sätter människan i fokus. Vi strävar efter en varm och positiv känsla med en direkthet i bilden där en kontakt skapas mellan personen i bilden och betraktaren.

Temabilder

För vissa ändamål kan genrebilder från bildbyråer användas. Det kan gälla bilder för generella teman, exempelvis en illustration för pengar, sjukdom, närhet, friluftsaktiviteter eller kontorsbilder. Det är viktig att välja dessa bilder med omsorg. Att undvika schabloner och se till att bilderna förmedlar en trovärdig miljö. Umeå kommun har upphandlade temabilder som finns i bildbanken.

Undvik

Vi eftersträvar trovärdighet och autenticitet. Därför undviker vi manipulerade, tillgjorda och arrangerade bilder. Vi undviker att visa tomma intetsägande miljöer och att förstärka stereotyper gällande normer och kön. Vi vill kommunicera rätt innehåll och undviker därför bilder som konkurrerar med andra budskap. Rätt bild på rätt plats.

  1. Tomma intetsägande miljöer
  2. Förstärkta stereotypa könsroller
  3. Manipulerade och arrangerade stereotypa bilder
  4. Livlösa och oinspirerande bilder
  5. Arrangerade bilder med ”kommersiell bildbanks-känsla”
Sidan publicerades