Rollups

Betraktningsavstånd och specifika tillgänglighetskrav för enheten, till exempel att ingen löpande text bör placeras närmare golvet än 60–70 centimeter, gör att allt innehåll inte höjdledcentrerar.

På rolluper finns endast en eller två spalter för att hålla god läsbarhet vid den textstorlek som krävs.

Mått och layout

Baseras på rollupmåtten 850x2000 millimeter.

Logotypens bredd: 280 millimeter

Marginaler: 85 millimeter

Spalter: 2

Rader: 18 (ingen löpande text får placeras i de sex nedersta raderna)

Typsnittsstorlekar

Brödtext och webbavsändare: 80/104

Ingress: 110/132

Sidan publicerades