Grafiska element

Dekor, bakgrundsplattor

Umeå kommuns dekor utgår från logotypens former och är ett viktigt element i den grafiska verktyglådan. Dekoren används främst som bakgrundsplatta för negativ rubrik- och ingresstext.

Dekoren finns i fyra varianter för ett varierat grafiskt uttryck. Dekoren får beskäras för att passa enheten/formatet.

Puff

En puff med dekor kan användas för korta, slagkraftiga budskap.

Centrerad text, Calibri Bold Italic, Radavståndet är 1 gånger teckenstorleken, till exempel 10/10. Textblocket roteras 11.35 grader. Puffen får storleksförändras men inte beskäras.

Sidan publicerades