Annonser

Nedan visas några olika exempel på hur den grafiska profilen för annonser ger utrymme för variation och funktion. Dessa möjligheter till variation ska användas med gott omdöme så att den grafiska profilen hålls samman.

Så gott som alla texter om lediga jobb ska ingå i samlade rekryteringsannonser. Målsättningen är att annonser för lediga jobb ska ingå i samlade annonser för rekrytering. Samma målsättning gäller för nyheter och information från kommunen. Detta gäller också de samlingsannonser som förutom "lediga jobb" även kan innehålla nyheter och information från kommunens olika avdelningar.

Lokaltidningarna Västerbottens-Kuriren och Folkbladet utformar annonserna enligt den grafiska profilen. VK förmedlar vidare till Folkbladet och viss övrig dagspress.

Kontakta VK för information om detta. Annonser i tidningar (och magasin) till vilka VK inte har någon förmedling ska givetvis också alltid följa den grafiska profilen, vare sig de produceras inom kommunen eller av en extern reklambyrå.

Text som illustration

Två exempel på annonser med text som illustration, en med formaterad text som inte godkänns, och en med en godkänd originalillustrationFörstora bilden

Till vänster: Formaterad text är ingen illustration. Till höger: Godkänd illustration.

Sidan publicerades