Typsnitt

Umeå kommuns profiltypsnitt är Calibri. Calibri används i all intern och extern kommunikation i rubriker, brödtexter, ingresser, faktatexter et cetera. Calibri har hög läsbarhet både på skärm och i tryck och är förinstallerat på Umeå kommuns datorer.

Rubriker

Radavstånd 1 gånger teckenstorlek, till exempel 10/10.
Optisk spärrning 0 (endast i Adobe).

Calibri Bold:

Brödtext, rubriker och mellanrubriker

Radavstånd för brödtext 1,3 gånger teckenstorlek, till exempel 10/13.
Radavstånd för rubrik/mellanrubrik 1 gånger teckenstorlek, till exempel 10/13.
Optisk spärrning -10 (endast i Adobe).

Calibri Light:

Ingresser

Radavstånd 1,2 gånger teckenstorleken, till exempel 10/12.
Optisk spärrning -10 (endast i Adobe).

Calibri Regular eller Calibri Italic:

Faktatexter och diagram, negativ brödtext

Radavstånd 1,3 gånger teckenstorlek, til exempel 10/13.
Optisk spärrning -10.

Calibri Regular:

Textfärger

Textfärgen i tryckta enheter är svart. CMYK: 0, 0, 0, 100.

Textfärgen i digitala enheter är mörkgrå för bättre läsbarhet på skärm. CMYK: #555555

Typografi i digitala gränssnitt

Umeå kommuns profiltypsnitt är Calibri. Det är en modern sans-serif med hög läsbarhet på skärm. Vi använder Calibri för alla slags texter – rubrik, brödtext, ingress, länkar et cetera. För att skapa variation i texterna använder vi olika skärningar för olika ändamål. På webb använder vi skärningarna Regular, Bold och Italic. Hur de ska användas förklaras nedan.

Löptext och rubriker är satta i gråsvart.

Alla länkar är i mörkgrön med underline som tydligt visar att texten är klickbar.

Text i sidfot är satt i vit.

Typografin utgår från The type system Länk till annan webbplats..

Sidan publicerades