Designriktlinjer, rutsystem, marginaler, storlekar och placering

Den grafiska profilens designsystem effektiviserar grafisk produktion och möjliggör en varierad layout som anpassas efter budskap, format och bild.

Se också: Digitala gränssnitt, grids för skärmstorlekar

Rutsystem

Formen bygger på ett flexibelt rutsystem med spalter och rader. Huvudbyggstenar är dekoren och den ljusblå bakgrundsfärgen Bris.

Stående format

A4: 6 spalter, 16 rader
A5: 6 spalter, 14 rader

Liggande format

Liggande A4: 6 spalter, 12 rader
Liggande A5 (till höger): 6 spalter, 11 rader

Marginaler

Sidomarginaler anpassas till enhetens storlek. Samma marginaler gäller för stående och liggande format:

A4: 18 millimeter
A5: 13 millimeter

Text och grafik centreras i höjdled på respektive yta. Rubrik i bild/dekor kan både centreras och vänsterställas. Rubriker i bild placeras i höjdled där bilden tillåter.

Storlekar och placering

Logotypen sätts alltid vänsterställd.

Logotypen placeras normalt i nedre vänstra hörnet, såväl i trycksaker om annonser. Undantag är rollups, mässmontrar och andra enheter som ska synas på avstånd.

Logotypen centreras i höjdled när den vita bakgrundsytan är två spalter hög (till vänster).

Logotypen centreras inte i höjdled när den vita bakgrundsytan överstiger två rader (till höger).

Avståndet från enhetens topp/botten till logotypen ska då vara:
A4: 14 millimeter
A5: XX millimeter

Rekommenderad logotypstorlek för trycksaker är:
A4: 46 millimeter
A5: 38 millimeter

Minsta tillåtna logotypstorlek är 25 millimeter.

Sidan publicerades