Digital publicering

Umeå kommuns digitala kanaler ska följa den grafiska profilen.De digitala tillämpningarna ska vara funktionella och visuellt upplevas som ljusa och lätta. Formgivning av digitala tillämpningar i form av webbplatser ska stämmas av med kommunikationsavdelningen innan publicering.

Princip stående banner – med bild som fungerar med vit logotyp

Princip stående banner – med bild som kräver bakgrundsplatta bakom fyrfärgslogotyp

Princip kvadratisk banner – med bild som fungerar med vit logotyp

Princip kvadratisk banner – med bild som kräver bakgrundsplatta

Sidan publicerades