Digital publicering

Umeå kommuns digitala kanaler ska följa den grafiska profilen.

De digitala tillämpningarna ska vara funktionella och visuellt upplevas som ljusa och lätta. Formgivning av digitala tillämpningar ska stämmas av med kommunikationsavdelningen innan publicering.

Sidan publicerades