Profilprodukter

Profilprodukter ska märkas med Umeå kommuns logotyp

Huvudprincipen är att profilprodukter alltid ska märks med Umeå kommuns logotyp. Det är viktigt att vi stärker vårt gemensamma varumärket då verksamhetens aktiviteter i de flesta fall tydligt talar för sig själv. Men i undantagsfall kan det finnas det skäl att skriva ut även verksamhetsnamnet på profilprodukter. Det ska alltid göras i samråd med kommunikationsavdelningen då det är ett avsteg från grundprincipen.

När kan verksamhetens namn skrivas ut?

Tillägget skulle kunna användas om syftet med att lägga till verksamhetsnamnet är att

  • profilprodukterna ska används för att förstärka synligheten för verksamhetens service och tjänster, till exempel vid Stadsarkivets besök på universitetet
  • i rekryteringssammanhang stärka bilden av verksamheten som en attraktiv verksamhetsarbetsgivare, till exempel vid rekrytering på en branschmässa
  • vi använder verksamhetens organisatoriska namn och inte egna slogans eller begrepp
  • avsteget görs i samråd och efter godkännande av kommunikationsavdelningen.

Verksamhetsnamn skrivs inte ut utan skäl

Verksamhetsnamnet ska inte regelmässigt och utan tydligt syfte läggas till på arbetskläder eller profilprodukter.

Att verksamheten köper in profilprodukter till medarbetare är inte ett skäl att lägga till verksamhetsavsändare.

Princip för tillägg av verksamhetsnamn

  • Umeå kommun logotyp ska vara placerad före verksamhetens namn.
  • Verksamhetens namn ska vara satt i Calibri.
  • Versalhöjden ska inte överstiga versalhöjden på logotypen eller logotypens bredd.
GrundprincipFörstora bilden

Grundprincip

GrundprincipFörstora bilden

Verksamhet A

GrundprincipFörstora bilden

Verksamhet B

I exempel med ett kort namn som exemplevis IT så kan hela namnet skrivas ut, "IT-avdelningen".

Undantag för små tryck

Om tryckytan på profilprodukten är så liten att Umeå kommuns logotyp inte ryms i den minsta storleken, kan Umeå kommun skrivas ut i text. Då skriver man Umeå kommun i Calibri, så stort som tryckytan tillåter. Pennor är ett exempel som har små tryckytor.

Minsta tillåtna storlek för fyrfärgslogotypen är 25 millimeter. Minsta storleken för de enfärgade varianterna är 20 millimeter.

Sidan publicerades