Ikoner, symboler och illustrationer

Ikoner och symboler

Ikoner eller symboler kan komplettera text för att öka tillgänglighet och att avhjälpa eventuella hinder i kommunens publika lokaler och på allmänna platser. Symboler och ikoner används också i kartmaterial.

Umeå kommun använder som utgångspunkt de symboler som SIS har tagit fram och kompletterar vid behov med nya ikoner enligt SIS-manér. För kartor så finns statliga Lantmäteriets symboler att använda.

Ikoner och symboler, ladda ner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (intranät)

Se också: Funktionsikoner för digitala gränssnitt

Illustrationer

Umeå kommun har ett illustrationsmanér och illustrationspaket som uppdateras löpande. För illustrationsmaneret finns ett antal nya komplementfärger framtagna.

Illustrationer (intranät) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan publicerades