Inspiration

Exempel på olika tillämpningar av Umeå kommuns grafiska profil.

Exempel för unga, egenproduktion

Verksamheter som har unga som målgrupp kan behöva skapa affischer och annonser i Word, Publisher eller Powerpoint.
Planen är att det ska tas fram mallar med exemplen nedan. Innan mallarna är klara så går det bra att skapa egna mallar med utgångspunkt från inspirationsexemplen.

Att tänka på:

  • Skriver man ut på egen skrivare så blir det marginaler på affischerna.
  • Behov av logotyper ska alltid diskuteras med verksamhetens kommunikatör.
  • Illustrationer som innehåller text är OK. Men löptext ska vara i Calibri.
  • Prata med verksamhetens kommunikatör om behovet av mallar och kommunikation.
Sidan publicerades