Namn och namnbruk

Byggnadsnämnden eller byggnadsnämnden? För- och grundskolan eller för- och grundskolan? Bygglov eller bygglov? Rektor eller rektor? NorrlandsOperan eller Norrlandsoperan? Gator & parker eller Gator och parker?

En del av samordnad och trovärdig kommunikation är att namn på kommunens verksamheter, processer, system, funktioner och befattningar skrivs och används på ett konsekvent och enhetligt sätt på webben, i trycksaker, mejlavsändare, skrivelser, brev, på visitkort och andra ställen. Det är också viktigt att namnen bygger på officiella skrivregler.

Riktlinjer för och exempel på namn och namnbruk bygger på Språkrådets rekommendationer. Riktlinjerna ska följas när vi skriver namn på verksamheter och nämnder, och när vi skapar nya namn på tjänster och system.

Läs mer om namn och namnbruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (intranätet)

Sidan publicerades