Tillståndsguide

Vill du starta en verksamhet eller arrangera ett evenemang? Det finns lagar och regler du måste följa och du kan behöva kontakta flera avdelningar i kommunen för att få råd och information om nödvändiga tillstånd för just din verksamhet. Tillstånd är till för att din verksamhet eller ditt evenemang ska fungera så bra som möjligt, både för dig och för andra människor. Det kan handla om tillgänglighet, lämplig placering, miljöpåverkan med mera.

Tillståndsguiden via menyn är ett stöd för dig att hålla koll på vad som gäller och vad du behöver göra. Guiden hjälper dig i första hand igenom tillstånd som kommunen hanterar och beviljar.

Du kan också söka information om vanliga tillstånd kan behöva här:

Kontakta företags- och evenemangslotsen för att få mer hjälp eller om du har önskemål om andra guider.

Tillstånd som inte är kommunala

I vissa fall kan det krävas ytterligare tillstånd från eller kontakter med andra myndigheter, till exempel

Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket har samlat information och tjänster från myndigheter för dig som driver eller vill starta företag:

Sidan publicerades www.umea.se/tillstandsguide