Starta restaurang

Steg 1

Var ska du hålla till?

För att din planering ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt för dig att först ta reda på vad marken eller lokalen är tänkt att användas som. Är det möjligt att driva en restaurang där? Det gäller oavsett om du har tänkt att bygga nytt eller nyttja befintlig lokal.

Läs om fördjupade översiktsplaner

Ta reda på om din verksamhet följer detaljplanen.

Kontakta avdelningen Detaljplan

Behöver du köpa mark av kommunen?

Kontakta avdelningen Mark och exploatering

Steg 2

Sök alla tillstånd

När du har klart med mark eller har hittat en lokal, ansök om nödvändiga tillstånd för din verksamhet. Sök tillstånden samtidigt för att handläggningstiden ska bli så kort som möjligt.

Beräknad handläggningstid om du har mark och alla ansökningar är kompletta: cirka 10 veckor.

Ska du skylta, bygga nytt eller bygga om? Är det en ny typ av verksamhet i lokalen?

Ansök om bygglov

Ska du servera alkohol?

Ansök om serverings-tillstånd

Ska du använda brandfarlig vara till exempel gasol?

Ansök om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Eftersom du ska servera livsmedel

Anmäla din livsmedels-verksamhet

Ska du använda köldmedium?

Då kan du behöva anmäla användande av köldmedium

Eftersom du behöver vatten och avlopp

Göra servisanmälan till Vakin, avlopp och fettavskiljare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eftersom sophantering är nödvändig

Kontakta Vakin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades