Starta piercing- tatuerings-, akupunktur- eller fotvårdsverksamhet

Steg 1

Var ska du hålla till?

För att din planering ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att först ta reda på om lokalen du tänkt använda är tillåten och lämplig för din verksamhet. Det gäller oavsett om du har tänkt att bygga om eller använda lokalen i befintligt skick.

Ta reda på om din verksamhet följer detaljplanen

Kontakta avdelningen Detaljplan

Ta reda på om lokalen är lämplig

Kontakta Miljö- och hälsoskydd

Steg 2

Sök alla tillstånd

När lokalen är klar, ansök om nödvändiga tillstånd för din verksamhet. Sök tillstånden samtidigt för att handläggningstiden ska bli så kort som möjligt.

Beräknad handläggningstid om du har mark och alla ansökningar är kompletta: cirka 10 veckor.

Ska du skylta, bygga nytt eller bygga om? Är det ny typ av verksamhet i lokalen?

Ansök om bygglov

Eftersom verksamheten innebär risk för blodsmitta

Gör anmälan om hygiensisk behandling.

Eftersom sophantering är nödvändig

Kontakta Vakin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades