Starta bilrekonditionering, fordonstvätt, bilverkstad, lackering

Steg 1

Var ska du hålla till?

För att din planering ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt för dig att först ta reda på vad platsen är tänkt att användas som. Är det till exempel planerat för bilverkstad på den platsen? Det gäller oavsett om du har egen mark eller om du vill köpa ny mark.

Fördjupade översiktsplaner anger markanvändning och ger rekommendationer för detaljplanering och byggande

Ta reda på om din verksamhet följer detaljplanen

Kontakta avdelningn detaljplan

Behöver du köpa mark av kommunen?

Kontakta Mark och exploatering

Steg 2

Sök alla tillstånd

När platsen är klar, ansök om nödvändiga tillstånd för din verksamhet. Sök tillstånden samtidigt för att handläggningstiden ska bli så kort som möjligt.

Beräknad handläggningstid om du har mark och alla ansökningar är kompletta: cirka 10 veckor.

Ska du bygga nytt/bygga om eller skylta?

Ansök om bygglov

Ska du använda brandfarlig vara?

Ansök om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Eftersom verksamheten påverkar miljön

Kontakta Miljö- och hälsoskydd för att ta reda på vilka tillstånd du kan behöva

Eftersom verksamheten påverkar avloppsnätet

Gör servisanmälan till Vakin angående avlopp och oljeavskiljare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eftersom sophantering är nödvändig

Kontakta Vakin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades