Utredning och utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon

Arbetet med att bygga ut en laddinfrastruktur för elfordon i Umeå fortsätter. Syftet är framför allt att stimulera ett teknikskifte mot miljövänligare bilar. Utbyggnaden gör det möjligt för fler att använda elbilar och ju fler laddstationer det finns desto tryggare för fordonsägarna då det finns möjlighet att ladda fordonet på fler ställen.

Aktiviteter 2016

Tre stycken snabbladdstationer (1 stycken DC-snabbladdare 50 kilowatt och 1 stycken AC-semisnabb 22 kilowatt) har byggts i Kronoparken, Ersboda och Carlslid. Fyra laddplatser (normalladdning, 3,6 kilowatt) har byggts i samarbete med Bostaden på Geografigränd i Ålidhem. Ytterligare arbeten som kommunen utfört under hösten 2016 är

  • fyra platser för semisnabb (22 kilowatt) laddning på Götgatan i samarbete med Upab
  • fyra platser för semisnabb laddning på Västra Kyrkogatan
  • fyra platser för semisnabb laddning vid Umeå Energi Arena.

Under våren 2017 planeras 20 stycken platser för normalladdning (3,6 kilowatt) att placeras ut på ett antal platser i Umeå tätort i samarbete med Upab. För samtliga laddstolpar har bidrag erhållits från Klimatklivet, ett klimat­investerings­stöd från Naturvårdsverket.

Tidplan: 2015–2021

Effekt: Liten effekt. En utbyggd laddinfrastruktur för elbilar är nödvändig för att fler ska välja att köpa elbilar.

Ansvar: Umeå energi

Sidan publicerades