Natura 2000

Natura 2000 är ett europeiskt nätverk av skyddade områden som syftar till att hindra utrotning av sällsynta arter och livsmiljöer. De skyddade områdena är ett representativt urval av miljöer med arter eller naturtyper som ur ett europeiskt perspektiv är särskilt skyddsvärda.

Umeälvens delta är ett exempel på en sådan miljö, där landhöjningen och sedimentation hela tiden förnyar värdefulla vatten- och landmiljöer. Områdets mångfald av naturmiljöer skapar förutsättningar för ett rikt och varierat djur- och växtliv.

I Umeå kommuns översiktsplanering redovisas och behandlas dessa i den fördjupning eller det tematiska tillägget området berör.

Sidan publicerades