Vasagatan

Vasagatan ska rustas upp och bli ett sammanhållet stråk mellan Operaplan vid Norrlandsoperan ner till Årstidernas park vid Umeälven. Upprustningen är uppdelad i etapper utspritt under flera års tid där vissa etapper kräver större om­byggnationer och andra etapper kräver mindre åtgärder.

Målet med projektet är att Vasagatan ska bli ett attraktivt gaturum där nya delar tillförs, samtidigt som vi rustar upp gatan och det vatten- och avloppssystem som ligger där. Syftet är att Vasagatan ska upplevas som ett tryggt, trevligt och inbjudande stråk.

Ett gestaltningsförslag är framtaget för hela gatan. Det är ett förslag och inte det färdiga resultatet.

Här kan du se gestaltningsskissen för hela området , 9.5 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Förstora bilden

Skiss för Operaplan. Klicka på bilden för att förstora.


Samråd och workshop

Inför ombyggnationen har fastighetsägare, näringsidkare och övriga Umeåbor varit inbjudna till att medverka/samråda i en workshop och en enkätundersökning. Denna genomfördes under Steet moves sommaren 2022.

Byggstart hösten 2023

Till att börja med kommer vi att bygga om gaturummet mellan Skolgatan och Storgatan med början i augusti/september 2023. Gatan kommer att få en ny utformning där fotgängarna är i fokus. Vår önskan är att utformningen ska bjuda in till ett större flöde av fotgängare och cyklister och en minskning av fordon. Målet är att gatan ska upplevas vara på de gående och cyklandes villkor.

Det planeras för:

  • fler cykelparkeringar
  • ny belysning
  • gröna volymer med träd (vi bevarar de befintliga träden där det är möjligt och planterar en del nya träd och buskar i mark och i upphöjda planteringar)
  • nya sittplatser tillkommer tillsammans med lite rörelselek.

 

 

Ange alt-text; vad bilder föreställer.Förstora bilden

Gatuvy från Storgatan till Vasaplan. Klicka på bilden för att förstora.

Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Gatuvy från Vasaplan till Storgatan. Klicka på bilden för att förstora.

Det här har vi gjort hittills

Projektet Street moves 2

 

NorrlandsOperans fasad i bakgrunden och i förgrunden syns en spiral som är formad av bitar av björkträd.

Kubbspiralen pryder Operaplan utanför Norrlandsoperan i sommar. Den är en del av Street moves, som flyttat in på Vasagatan.

 

Street moves, som projektet heter, syftar till att skapa ett attraktivt gaturum med människan och hållbara färdsätt i fokus. Vasagatan ska rustas upp och i och med det testar vi funktioner som framtidens gata skulle kunna innehålla. Från Operaplan ner till älven hittar du i sommar olika förslag som vi tror kan skapa bättre platser. Mer grönska och sittplatser, odling centralt, tydligare cykelparkeringar, gatumålningar och framför allt: mindre trafik.

Allt detta ska leda till att gatan upplevs som ett tryggt, trevligt och inbjudande stråk. Under processen har boende, fastighetsägare, verksamheter, studenter med flera fått dela med sig av behov och idéer kring gatan. Förslagen har utformats och förverkligats i samarbete med Tyréns, NCC och Hemslöjdsföreningen, men processen slutar inte nu.

 

En sittmodul i trä står mitt på gågatan i korsningen mellan Kungsgatan och Vasagatan.

Med installationerna vill vi testa hur Umeåborna upplever förändringar i gaturummet, inför den ombyggnad av Vasagatan som stundar 2023.

Exempel på det som hände sommaren 2022 på Vasagatan:

Installation Operaplan med en spiral av björkstubbar, målad yta med cykelställ utanför Sega råttan, sittmodul med inbyggt träd i korsningen Kungsgatan/Vasagatan, sittmodul med inbyggda odlingslådor korsningen Storgatan/Vasagatan och gatumålningar.

Samarbete och liknande experiment

Projektet genomförs inom ramen för Street Moves tillsammans med Umeå Kommun. Street Moves leds av ArkDes och är finansierat av Vinnova. Just nu pågår liknande experiment även i Göteborg och Helsingborg och i höst påbörjas nya steg med Borlänge, Härnösand och Hultsfred.

Parkeringsplatser för cyklar är tydligt uppmärkt med grön färg på gatan och vita symboler föreställande cyklar.

Cykelparkeringen är tydligt uppmärkt.

Sidan publicerades www.umea.se/vasagatan