Gamification

Beteendepåverkan är en viktig del av allt miljöarbete. Därför testas även gamification i Universitetsstaden - ett verktyg för att påverka beteendemönster.

I det här projektet arbetar Umeå Energi tillsammans med Umeå kommun och HSB för att stimulera hållbara livsmönster. En gamification-app för hyresgäster testas i en fastighet under ett år. För samma hyresgäster har data samlats in året innan och kan därmed jämföras. Resultatet av hur och om speldynamik i en gamification-app kan påverka användarnas beteendemönster utvärderas.

Målsättningen är att engagera hyresgäster i aktiviteter för att reducera klimatavtrycket, i det här fallet sin relation till sitt boende.

Visionen är att med hjälp av gamification bidra till beteendeförändringar för ett mer hållbart samhälle.

Lösningar som vi testar i Umeås smarta stadsdel

Kort om Ruggedised

Projekttid: 2017–2022

Budget: 40 miljoner kronor

Projektfinansiär: EU:s Horisont 2020-program Ruggedised betyder ungefär ”att göra robust”, och är en förkortning av Rotterdam, Umeå, Glasgow Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment. EU har beviljat 180 miljoner kronor för att fram till 2021 göra de tre städerna klimatsmartare, bland annat med hjälp av energieffektiva byggnader, hållbara transporter och smart styrning via IT.

I Umeå är universitetsstaden i fokus, och det lokala partnerskapet består av Umeå kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Region Västerbotten, Umeå universitet och RISE.

Jörgen Carlsson
Affärsutvecklare och projektledare
Umeå Energi
090-16 00 67, 070-348 48 65
jorgen.carlsson@umeaenergi.se

Logotyper för de som står bakom projektet: Ruggedised, Umeå Energi, HSB och Umeå kommun.
Sidan publicerades